Inbjudan till Sotenäs Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Sotenäs Motorklubb

Tävling:

Västkustcupen Deltävling 1

Tävlingen inlagd:

2023-02-19

Tävlingsdatum:

2023-04-15

Sista anmälningsdatum:

2023-04-09
Funktionärer

Tävlingsledare:

Christer Johansson 070-3332332

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Jörgen Svensson 070-6811624, Erika Svensson 070-3004319

Domare:

Joakim Hallengren 073-1507617

Teknisk chef:

Stefan Erlandsson 070 9995796

Säkerhetschef:

Vakant

Miljöchef:

Roger Hjälte 070-4567188
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hogenäsbanan Kungshamn, tel: 0730655117. Kör E6 tag av vid Gläborgsmotet mot Kungshamn väg 171, efter ca 20km i Askum tag till vänster mot Kungshamn S, Hovenäset. Följ vägen ca 5km, tag höger Motorbana.

Tidsplan:


Anmälan: kl. 7:00-9:00 vid sekretariatet
Besiktning kl. 7:00-9:00 på startplattan

Förarsammanträde 9:30 vid sekretariatet
Första start 10:00
Finaler ca 14:00
Prisutdelning ca 15:30

Resultatlistan anslås:

På anslagstavla i depån efter vart tredje heat

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör tre omgångar.

Poängberäkning 1a -7p, 2a - 5p, 3a - 4p, etc.

SÄRSKILJNING VID LIKA POÄNG.
Placering i tredje heat, därefter i andra heat. Därefter lottning av tävlingsledare och
administrativ chef.

Finaler:
A-final i alla klasser
B-final vid över 18 anmälda i klassen.
C-final vid över 36 anmälda i klassen.
Runner-up tillämpas i finalerna.

Antal varv i kval: 3 stycken
Antal varv i final: 5 stycken

Förlottade heat och startspår i alla kvalomgångar.

Rödflaggat heat körs om direkt eller direkt efter det heat som redan står uppställt på
startplattan.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer

Antal startande i respektive klass:

Max 150st seniorer

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

xx

Startordning:

Junior, Dam, Senior

Startuppställning:

Ljusstart med 6 bilar i bredd

Miljö:

Enligt G 6.1

Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente

Avgifter:

Senior, Dam 300kr
Junior 200kr

Efteranmälan + 100 kr

WO-avgift 24 timmar innan tävlingen 500 kr kommer debiteras

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspris till samtliga finalister.
Förare som deltar i prisutdelning, som sker i direkt anslutning till tävlingen skall vara iklädd
föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Caroline Holmstig 073-0655117, Tomas Sjöberg 070-5697739

Återbud, telefonnummer:

Caroline Holmstig 073-0655117

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

caroline_holmstig@hotmail.com

Resultat
Resultat publiceras på vår Facebooksida Sotenäs Motorklubb.

Hemmaförare
Skall anmäla 2st funktionärer till: Caroline Holmstig 073-0655117.

Övrigt
Större dragbilar ska meddelas i anmälan.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se