Inbjudan till Tomelilla MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tomelilla MK

Tävling:

Påskracet

Tävlingen inlagd:

2023-03-15

Tävlingsdatum:

2023-04-07

Sista anmälningsdatum:

2023-04-02
Funktionärer

Tävlingsledare:

Tina Lennartsson

Biträdande Tävlingsledare:

Jimmy Hörberger 0702-520594

Racecontroller:

Berne Svensson, Robban Krondahl

Domare:

Lars-Gunnar "Putte" Olsson

Teknisk chef:

Marcus Lennartsson, bitr teknisk chef Tonnie Buhre

Säkerhetschef:

Fredrik Persson

Miljöchef:

Fredrik Linné
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Svampabanan, Tomelilla

Tidsplan:

Torsdag 6/4:
Depån öppnar kl 15:00
Anmälan Race Office på fältet kl 18:00-19:00
Besiktning i besiktningshallen kl 18:15-19:15

Fredag 7/4:
Anmälan Race Office på fältet kl 07:00-08:00
Besiktning i besiktningshallen kl 07:15-08:15
(uppmanar förarna att ha personlig utrustning på vid besiktning.)

Förarsammanträde kl 08:30 framför klubbstugan.
Första start kl 09:00

Kval 1 och 2 innan lunch.
45 min lunch.
Kval 3 och finaler.

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan i depån, samt digitalt på www.resultattavlan.se Detsamma gäller för heatindelningen. Den fysiska tavlan i depån är den officiella.

Tävlingens genomförande:

Tävlingens genomförande:
Förarsammanträdet hålls fysiskt framför klubbstugan.
Samtliga förare ska innan förarsammanträdet skriva på signeringslistor som
finns vid klubbstugan.

3 kvalomgångar á 3 varv, därefter finaler.
Tävlingen körs på korta spåret med alternativspår.
OBS!! Pga ombyggnad av banan är det oklart om banan hinner bli färdig. Vi förbehåller oss
rätten att i ett PM eller senast på förarsammanträdet, meddela om ev ändrad bansträckning.

Alternativspåret ska köras en gång/heat och final.
Förare som ej kör alternativspåret eller kör det mer än en gång/heat
utesluts ur heatet.

Framkallning till heat sker via heat-tavlan på backen. Uppställning till start sker efter
tvätthallen. Kör fram till start genom tvätthallen. Uppställning till start sker där. Efter
framkallningsfunktionärs anvisning, kör ner på vägen framför läktaren.

Förare som inte är framme i sin startfålla/uppställningsplats när
heatet rullar ner mot startplattan, räknas som sen till start och är inte med i heatet.
Startspår på startplattan förlottas i heatindelningen.
Förlottade heat i de två första kvalomgångarna. Tredje kvalomgång lottas när andra är klar.

Utfart från banan genom grinden efter avslutat heat, direkt höger
efter grinden över backen ner i depån.

Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte framkallningen eller tävlingsledning
beslutar annat.
(Vid delad bil kan byte av förare ske utanför grinden i startsvängen.)

Startmetod: Tummen upp från startpersonal och den röda lampan tänds, ready-
to-race skylt, starten går när den gröna lampan tänds.

Vid ev bestraffningsflagga sker utfart från banan genom ravinen ner till depån.

Finaler:
A-final körs i alla klasser.
B-final vid minst 18 anmälda
C-final vid minst 25 anmälda. (Gäller vid anmälningstidens utgång.)

Alla finaler körs 5 varv. Runnerup tillämpas i finalerna.
Runnerup-plats finns utanför grinden i startsvängen. Den kan
utnyttjas även av delade bilar om det skulle behövas.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Senior-Junior-Dam

Startuppställning:

Max 6 bilar på ett led.

Miljö:

Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning vid första tjuvstarten i både kval och finaler. Omstart direkt.

Däckbegränsning:

Gällande folkracereglemente

Avgifter:

Avgifter:
Senior/dam 300kr / Junior 200kr
WO-avgift 500 kr om man inte avanmäler sig.
Betalningsalternativ: swish, kort och kontanter.
Betala gärna startavgiften i förväg.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1. Poäng från samtliga kval räknas.

Särskiljning enligt gällande FR-reglemente.
Pris till samtliga finalister.
Prisutdelning sker framför klubbstugan i depån efter avslutad tävling.

Upplysningar, telefonnummer:

Tävlingsledningen

Återbud, telefonnummer:

Innan den 2/4 sköter du det själv via mina sidor på anmälan online. Därefter senast 2022-04-05 kl 09:00. ENDAST sms till 076-1996890. Bekräftelse på avanmälan skickas dagtid.

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

anmälan@tomelillamk.com

Faktafuntktonär start och mål

Andreas Cronsell

Anbud

Anbud efter avslutade finaler på samtliga bilar. Endast anbudslappar som
tillhandahålls av klubben är giltiga vid anbud.
Anbudslappar finns att hämta i depåsekr hela dagen.
Anbud lämnas i bes.hallen och anbudsförfarandet sker framför klubbstugan.

Avlastning/Lastning

Sker på fältet. Inga släp i depån. Släpvagnsparkering i skogen utanför det stora
fältet. Se skyltning.

Depå

Depån öppnar 6/4 kl 15:00 och uppställning sker fritt.
Ställ gärna stora bussar längs med kanterna.
Pga av säkerhetskrav tillåts inga husvagnar i depån.

Mekaniker

Förare och två mekaniker får entréarmband och dessa delas ut i Raceoffice i
samband med att föraren anmäler sig. Armband ska sitta på armen vid ingång
i depån.

Delade bilar

Anges på anmälan, även vem man delar bil med.

Protest

Ev protester lämnas till förarkontaktman som sedan kontaktartävlingsledningen. Telnr finns
anslaget på anslagstavlan.

Rödflaggat heat

Förare från rödflaggat heat kör ut från banan, svänger höger på vägen mot
depån och svänger sedan direkt till framkallningsfållorna för uppställning till
omstart.
Inget mekande är tillåtet. Vätskor är tillåtet att fylla på i framkallningsfållorna.
Är föraren inte klar för start när heatet rullar ner mot startplattan så är man inte med i
heatet. (Rödflaggat heat pga tjuvstart, omstart direkt.)

Bärgning

Bilar som behöver lyftas ut med lastmaskinen placeras vid infarten till
crossbanan. Inga bilar lyfts inne i depån.

Kiosk

Kommer vara öppen i depån och vid banan.

Avlysning

vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa
tävlingen.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se