Inbjudan till SMK Trollhättan

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Trollhättan

Tävling:

Heavy & Hjelm Racet

Tävlingen inlagd:

2023-02-21

Tävlingsdatum:

2023-04-01

Sista anmälningsdatum:

2023-03-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Petra Larsson 073-800 01 05

Biträdande Tävlingsledare:

Angelica Eriksson 0721-65 84 83

Racecontroller:

Klabbe Fredén 076-677 21 62 Bitr. Lars Davidsson, 070-551 21 08

Domare:

Sten Lindberg 070-713 66 56

Teknisk chef:

Magnus Widmark, 073-970 77 34

Säkerhetschef:

Fredrik Lindström, 070-768 70 74

Miljöchef:

Dan Rhodin, 073-661 48 51
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hedeängsbanan, SMK Trollhättan, 073-8000105

Tidsplan:

Fredag 2023-03-31

Depån öppnar 16.00
Anmälan 18.00-20.00
Besiktningen 18.00-20.30

Lördag 2023-04-01

Depån öppnar 06.00
Anmälan 06.00-08.00
Besiktning 06.00-08.00

Anmälan sker vid anvisad bod i depå.
Besiktningen sker på startplattan.

Endast förare får medverka vid besiktning, juniorer får ta med sig (1) mekaniker.
Ha overallen på och övrig utrustning synliga.

Startavgift kontant/swish
Giltig licens skall kunna uppvisas.

Förarmöte sker vid prispall i depån 8.30.

Första start.
Lördag 09.00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavla vid kiosk och på resultattavlan.se

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör 3 st omgångar

Omg 1,2 Matpaus omg 3 sedan finaler
Viktigt med mat! Mycket mat!

Poängberäkning: 7 5 4 3 2 1
Särskiljning inför finaler: omg 3 2 1.

Finaler:
Senior A B C D
Junior A B C

Alternativspår: skall köras minst 1 gång/ heat final
Vi tillämpar runner up där segraren går upp till nästa Final.
3 varv i kvalomgångar 5 varv i finaler

Hamburgepris:
Denna tävling så kan varje förare tillägna sig 1 st Hamburgebiljett om man uppfyller någon av följande kriterier.
1. Långväga förare minimum 30 mil.
2. Delta i en ascool bil, Amazon, PV, Bubbla,
Saab V4, Duett. Eller en udda bil som överraskar oss
3. Bära Flanellskjorta med start vid anmälan.
4. Köra med förgasarsprut
5. Ta alternativet 2 ggr i samma heat.
6. Rullning minst 1 varv.
7. Delta i en rosamålad bil med en maskot.
8. Delta med en rak V6
9. Äta en kycklingsallad, haha glöm det! du får ingen hamburgare

Du som förare kan endast få 1 hamburgare på samtliga kriterier.
.
Det kommer att delas ut specialpriser till bl.a Fränast Bil


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer.

Antal startande i respektive klass:

Max 120 totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

120

Startordning:

Junior, Senior

Startuppställning:

Max 6-bilar i bredd

Miljö:

Se G6.0 VARJE TÄVLANDE SKALL HA EN HEL PRESENNING SOM ÄR STÖRRE ÄN BILEN. Varje tävlingsfordon skall ha MINST en 6kg pulversläckare och uppsamlingskärl som skall finnas under alla tävlingsfordon

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstartar samma förare i samma heat/final 2 gånger utesluts förare från heatet/finalen.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet FR-T 2.1

Avgifter:

Senior 300kr
Junior 200kr

Efteranmälan skickas till Michael Hjelm som upprättar ev. reservlista.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga Finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Petra Larsson 073-8000105, Michael Hjelm 073-2473669

Återbud, telefonnummer:

Michael Hjelm 073-2473669 endast sms

Anmälan till:

Endast via anmälan online

E-post:

kansli@smktrollhattan.com

Depå

Bussar och Husvagnar ska föranmälas i anmälan under övrigt.

Depå tystnad 22.00

Depå kommer att var öppen till söndag den 3/4 kl 14:00.

Delad bil

SKALL uppges under övrigt i anmälan

Mekaniker

Varje förare får ta med sig 4 mekaniker. Dessa skall namnges vid anmälan.

Avlysning

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen

Hemmaförare

Hemmaförare skall namnge på anmälan 2 funktionärer med telefonnummer. Samtliga hemmaförare stannar kvar efter avslutad tävling.

Funktionärer

Funktionärer samlas på tävlingsdagen 08.15 vid röda huset uppe på banan

Swish

Swish nummer för anmälan, anbud, kiosker och inträde finns angivet på tävlingsområdet


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se