Inbjudan till Stockholms bilklubb/Folkrace Åland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Stockholms bilklubb/Folkrace Åland

Tävling:

Swedax 2-dagars Åland

Tävlingen inlagd:

2023-02-21

Tävlingsdatum:

2023-05-06 -> 2023-05-07

Sista anmälningsdatum:

2023-04-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Fyrvall Isak, tel. +358408150832

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Björkman Tobias, tel. +3584575541503

Domare:

Mattsson Christoffer, tel. +358400745076

Teknisk chef:

Mattsson Daniel, tel. +3584570229615

Säkerhetschef:

Danielsson Peter, tel. +3584573134330

Miljöchef:

Danielsson Jonas, tel. +3584573424023
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Vessingsboda, Lemland, Åland

Tidsplan:

Tidsplan: FREDAG
kl. 13.00 Depån öppnar
kl. 18:00-20:00 Anmälan vid tävlingssekretariatet
kl. 18:00-20:00 Besiktning på banan

LÖRDAG
kl. 07:00-08:30 Anmälan vid tävlingssekretariatet
kl. 07:00-08:30 Besiktning på banan
kl. 10:00 Funktionärsmöte i klubbhuset
kl. 10:30 Förarmöte i depån
kl. 11:00 Start

SÖNDAG
kl. 9:00 Funktionärsmöte i klubbhuset
kl. 9:30 Förarmöte i depån
kl. 10:00 Start


Resultatlistan anslås:

Vid tävlingssekretariatet och på anslagstavlan vid startplattan efter avslutad tävling

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i tre klasser: Junior, Dam/Veteran och Senior.
Om anmälda i klassen Dam/Veteran inte uppnår minst 15 deltagare slås
klassen ihop med
seniorklassen.

Lördag: Samtliga klasser körs tre omgångar med fyra varv/heat.
Söndag: Samtliga klasser körs två omgångar med fyra varv/heat.

Finaler
A,B,C final för seniorer.
Juniorer och Dam/Veteran beroende på antalet startande.

"Runner up" tillämpas i finalerna som körs i fem varv.

Alternativspåret körs en gång/heat, även i finalerna.

Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1.
Särskiljning vid lika poäng sker enl. placering i omgång 5,4,3,2,1 och
därefter lottning.

Vid < 30 deltagare genomförs tävlingen som en endagstävling och
genomförs under lördagen.

Om tävlingsbilen förs bort från området under någon av nätterna fredag
till lördag eller
lördag till söndag skall vagnsboken lämnas till tävlingsledaren.

Förarna kan byta heat om teknisk orsak finns och om annan förare är
villig att byta plats.
Ändringen anmäls till starten.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

max 100 seniorer

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Reservlista upprättas om >100 seniorer är anmälda.

Startordning:

Juniorer, Dam/Veteran, Senior

Startuppställning:

Max sex (6) bilar i bredd med "Ready to race"-skylt följd av lampstart.

Miljö:

Enligt G 6.1

Åtgärd vid tjuvstart:

Två (2) st. tjuvstarter av samma ekipage leder till uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enl. gällande reglemente

Avgifter:

Juniorer 200SEK/20€
Övriga 300SEK/30€
Vid återbud senare än 48 timmar före tävling kommer en avgift om
500SEK/50€ att debiteras.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.
Prisutdelning sker genast efter anbudstidens slut utanför sekretariatet.

Upplysningar, telefonnummer:

Bonn Åsa, tel. +358500548149

Återbud, telefonnummer:

Bonn Åsa, tel. +358500548149

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

abonn@abo.fi

Hemmaförare:
Hemmaförare SKALL anmäla en funktionär till
tävlingen i rutan "Övrig
information" vid anmälan samt hjälpa till med uppstädningen av
området efter avslutad
tävling.

Reseinfomation:
OBS!!
Boka er resa i god tid p.g.a. stort tryck på båtarna! Eckerölinjen kör en
extra tur från Eckerö till
Grisslehamn söndag 2023-05-07 kl. 23:55. Alla folkraceförare
rekommenderas att boka denna tur
hem. Mer information om bokningskod och dylikt hittas på
http://www.alandsmotorklubb.ax/om-
amk/medlemsformaner

Tänk på att SBF även har avtal med Tallink/Silja Line för resor till
Finland!
Finnlines kör även mellan Kapellskär och Långnäs på Åland samt Viking
Line mellan Stockholm -
Mariehamn/ Långnäs och kan vara ett resealternativ!


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se