Inbjudan till Varbergs Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Varbergs Motorklubb

Tävling:

Hjelms Påskrace med delade klasser

Tävlingen inlagd:

2023-02-24

Tävlingsdatum:

2023-04-07

Sista anmälningsdatum:

2023-04-02
Funktionärer

Tävlingsledare:

Josefine Möller 0736-19 21 41

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Christer Johansson 070-333 23 32

Domare:

Petra Larsson 073-800 01 05

Teknisk chef:

Kent Karlsson Rask 072-961 07 50

Säkerhetschef:

Tomas Haugen 070-699 26 64

Miljöchef:

Tomas Haugen 070-699 26 64
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Annebergsbanan, Varbergs MK, 073 619 2141.

Tidsplan:

Skärtorsdagen 6/4:

Anmälan i speakertornet 18:00-20:00
Besiktning på folkracebanans innerplan 18:00-20:00

Långfredagen 7/4:

Anmälan i speakertornet 06:30-08:00
Besiktning på folkracebanans innerplan 06:30-08:00 Förarsammanträde på startplattan 08:30
Första start 9:00

Resultatlistan anslås:

Visas på bildskärm vid miljöstationen i depån, samt på Raceoffice.se

Tävlingens genomförande:

Alla klasser kör tre omgångar, sedan finaler.

3 varv körs i kvalomgångarna och 5 varv körs i finalerna.

Damklassen och veteranklassen ingår i seniorklassen vid färre än 6 startande i respektive
klass, vid anmälans slut.

Alternativspår: skall köras minst 1 gång/heat och final

Antal finaler anslås via PM på tävlingsdagen.

Seniorerna anmäler sig i fram- och bakhjulsdrivna klass,
VIKTIGT; FWD eller RWD ifylles under övrigt.

Runner-up tillämpas.

Tänk på att man blir söt av godis!

Superfinal körs med ettan, tvåan och trean i fram- och bakhjulsdrivna klasserna.

Hederspris utdelas till ettan, tvåan och trean i
A-finalerna för jun, dam, vet samt superfinal på innerplan framför publik direkt efter
målgång.

Prisutdelning för samtliga finalister sker innan anbudsförfarandet

Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1.

Särskiljning inför finaler: omgång 3, 2, 1 därefter sker lottning av personal i sekretariatet.

Vid rödflagg ska omstart ske omgående, enligt FR 7.6.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max antal startande i samtliga klasser är 108 totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 108 ordinarie totalt, övriga hamnar på reservlistan.

Startordning:

Kommer att meddelas på förarsammanträdet beroende på hur det ser ut med delade bilar.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G 6.0. VARJE TÄVLANDE SKALL HA EN HEL PRESENNING (LÄGSTA DENSITET OM 180G/M2) OCH SOM ÄR STÖRRE ÄN BILEN. Varje tävlingsfordon skall ha MINST en 6 kg pulversläckare och uppsamlingskärl som skall finnas under alla tävlingsfordon.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart ska alternativspåret köras en extra gång under heatet. Vid två tjuvstarter i samma heat, sker uteslutning ur omgången.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet

Avgifter:

Seniorer, dam och veteran 300kr
Juniorer 200kr

Efteranmälan skickas till Michael Hjelm, 073-247 36 69 som upprättar ev. reservlista.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till finalister på innerplan.

Upplysningar, telefonnummer:

Josefine Möller 073-619 21 41, Stefan Danielsson 070-559 56 03

Återbud, telefonnummer:

Michael Hjelm 073-247 36 69, endast sms

Anmälan till:

Anmälanonline

E-post:

varbergsmkbil@gmail.com

Faktafunktionärer

Meddelas via PM under tävlingsdagen

Delade Bilar

Skriv in i anmälan under övrigt, om du delar bil med någon annan och vem det är.


Camping

Varmt välkomna att campa i MC-depån. Tillgång till el (avgift 100kr/dygn), samt duschar och
toaletter finns i klubbstugan. Campingen är öppen från torsdag 6/4 -lördag 8/4. Boka
campingen genom att skicka ett mail till varbergsmkbil@gmail.com

Stora Fordon

Förare med fordon över 6 m ska kontakta tävlingsledare innan ankomst

Hemmaförare

Anmäler två funktionärer till Stefan eller Josefine.

Swish

Swishnummer för anmälan, anbud, kiosker och inträde finns angivet på tävlingsområdet

Mekaniker

Varje förare får ta med sig 4 mekaniker vardera. Dessa skall namnges vid anmälan.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se