Inbjudan till AMF Årsunda

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

AMF Årsunda

Tävling:

1:a deltävlingen i Nya X-cupen 23-05-05--23-05-06

Tävlingen inlagd:

2023-03-03

Tävlingsdatum:

2023-05-06

Sista anmälningsdatum:

2023-04-30
Funktionärer

Tävlingsledare:

Thomas Åkelid 070-369 58 10

Biträdande Tävlingsledare:

Peter Bergsman 070-644 85 62, Peter Hagström 070-780 97 05

Racecontroller:

Jocke Larsson 073-051 07 89

Domare:

Ann-Sofie Carlsson 070-534 21 71

Teknisk chef:

Ann-Christin Skog 073-731 45 97

Säkerhetschef:

Hans Nymo 070-508 63 09

Miljöchef:

Patrik Jerner 070-246 46 77
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Årsunda Motorstadion 070-369 58 10

Tidsplan:

Administrativ incheckning/anmälan, besiktning: Fredag 17:30-20:00
Administrativ incheckning/anmälan, besiktning: Lördag 07:30-09:00
Förarsammanträde: 09:30
Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande i depån. Resultatlistor kan ses på klubbens hemsida.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs med flytande start. Max 6 förare i varje heat med poängberäkningen 7-5-4-
3-2-1. Seniorer, damer, veteraner och juniorer kör 3 heat där efter gäller för seniorer, damer och
veteraner. A-B-final vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande. För juniorer körs A-B-
C-D-final med runner up, oavsett antal startande. Finalerna körs med runner up. Vid lika poäng
räknas resultatet från 3:e omgången i första hand, andra i andra hand o.s.v. Kvalheaten körs 4
varv, finalen 5 varv.
Den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag (-1 poäng) på sitt resultat från
det aktuella heatet. Föraren erhåller dock inte lägre poäng än 0. T,ex vid tjuvstart och sedan
bryter nämnda heat, erhåller man 0 poäng och inte -1. Vid två tjuvstarter uteslutning i heat. Vid
tjuvstart i finalerna körs alternativet en extra gång.
Körs med alternativspår, alternativspåret måste köras minst 1 gång per heat.
Startmetod: Ready to race skylt och ljussignal.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Dam, junior, veteran och senior.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Enligt G 2.

Åtgärd vid tjuvstart:

Se tävlingens genomförande.

Däckbegränsning:

Fritt, ej dubbdäck.

Avgifter:

Senior, dam och veteran 300 kr. Juniorer 200 kr. Tel + efteranmälan 100 kr extra

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Thomas Åkelid 070-369 58 10

Återbud, telefonnummer:

Meddelas till Gunborg Skog 070-228 31 13 senast 48 timmar innan tävlingsstart. Ej anmälan om återbud deb. med 500:- wo-avgift enl. folkracereglementet.

Anmälan till:

Endast anmälan Online.

E-post:

gunborg.skog@neova-group.com

Besiktning:
Besiktning kommer att ske vid anvisad plats. Föraroverall skall vara på vid
besiktningen, övrig utrustning ska finnas med i bilen.

Oljeuppsamlare:
Oljeuppsamlare obligatoriskt minst motorns volym och presenning under
bilen. Kontroll av uppsamlingskärl kommer att göras i depån.

Säkerhet:
Däckrensning förbjuden. I depån gäller gå fart. Brandsläckare enl. reglementet.

Anbud:
Enligt Folkrace reglementet FR10.3.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se