Inbjudan till Säffle MC

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Säffle MC

Tävling:

Vårracet

Tävlingen inlagd:

2023-03-15

Tävlingsdatum:

2023-05-06

Sista anmälningsdatum:

2023-04-30
Funktionärer

Tävlingsledare:

Nellie Höök 070-580 49 81

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

LG Bran 070-237 75 73

Domare:

Petra Larsson 073-800 01 05

Teknisk chef:

Robban Lövgren 070-695 51 54

Säkerhetschef:

Camilla Emilsson 073-092 89 96

Miljöchef:

Andreas Runström 073-025 40 45
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Krokstadbanan, Säffle

Tidsplan:

Anmälan: 07.00 - 09.00 (vid klubbstugan)

Besiktning: 07.15 - 09.15 (på startplattan)

Funktionärsmöte: 08.30 (vid klubbstugan)

Förarmöte: 09.30 (på startplattan)

Första start: 10.00

Lunch: Efter omgång 2

Finaler: ca. 14.30

Anbud och prisutdelning vid klubbstugan efter avslutade finaler.

Resultatlistan anslås:

På officiella anslagstavlan anslås resultat fortlöpande.

Tävlingens genomförande:

Alla förare erbjuds att köra tre kvalomgångar.

Förlottade heat och startspår i alla kvalomgångar. Uppflyttning kan ske i lottfållan vid behov.

Antal varv i kval: 3 stycken
Antal varv i final: 5 stycken

Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2 och 1.

Dam och veteran kör en klass tillsammans oavsett antal anmälda.

A-final i alla klasser.
B-final vid över 18 anmälda i klassen.
C-final vid över 36 anmälda i klassen.

Startmetod med ljus.

Särskiljning omgång 3, 2 och 1. Om förare inte kan särskiljas inför finalerna, kommer lottning
ske i sekretariat med vederbörande.

Vid rödflaggat heat ska förare agera enligt reglemente.

Arrangören förbehåller rätten att ändra antal kvalomgångar, startordning och finaler via PM.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer, veteraner och juniorträning.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 stycken.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 140 stycken.

Startordning:

Dam/Veteran, Junior, Senior

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Enligt G6.1

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstart = 1 poäng avdrag i kvalomgången. Andra tjuvstart av samma förare = uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Däck fritt, dock utan dubb. Bredd enligt FR-reglementet FR-T 3.2 .

Avgifter:

300 kr för senior, dam och veteran
200 kr för juniorer

Betalning: Kontant eller Swish


WO-avgift vid utebliven avanmälan på tävlingsdagen: 500 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.

Särskiljning, se tävlingens genomförande.

Upplysningar, telefonnummer:

Torbjörn Gustavsson 073-805 07 84

Återbud, telefonnummer:

Totto Höök 070-380 65 66 (skicka sms)

Anmälan till:

anmälanonline.se

E-post:

tottohook@live.com


Hemmaförare:
Vid anmälan ska två funktionärer anges i meddelande.
Eventuellt, skickas till Torbjörn Gustavsson 073- 805 07 84 senast onsdag innan tävling.
Om funktionärer ej anges= ej start vid tävling.

Dricksvatten:
Vatten finns vid toaletter i depån

Funktionärer:
Funktionärsmöte: 08.30 vid klubbstugan. Vid eventuell sjukdom eller
frånvaro meddela Torbjörn Gustavsson snarast möjligt.
Lunch serveras vid kiosken mellan omgång 2 och 3.

Juniorträning:
Vi bjuder in till juniorträning. För mer info ring
Nellie Höök 070-580 49 81.
Ni anmäler er under klass "debutant" här på anmälanonline.se


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se