Inbjudan till Karlskrona Automobilklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Karlskrona Automobilklubb

Tävling:

1 Maj Tävling, ingår i södras BF:s Cup

Tävlingen inlagd:

2023-03-12

Tävlingsdatum:

2023-04-30

Sista anmälningsdatum:

2023-04-17
Funktionärer

Tävlingsledare:

Susanne Sjöstedt 0727-421655

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Åke Gustavsson 0730613987, Andreas Cronsell 0705-533532, Johnny Helmersson 0738-304816

Domare:

Lars-Gunnar Olsson alias Putte 0706-276779

Teknisk chef:

Mattias Nilsson 0725-33 51 84

Säkerhetschef:

Magnus Månsson 0702494639

Miljöchef:

Pål Ryke 0708-783327
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Törnerydsbanan 2km norr om Brömsebro

Tidsplan:

Depån öppnar lördag 29/4 kl.14.00
Viss tillgång till el.
Dricksvatten finns ej.
Administrativ incheckning: söndag kl.07.15-09.00
Besiktning kl.07.30-09.15
Förarmöte kl.09.30
Startuppställning påbörjas kl:09.50 Start kl:10.00
Matpaus efter omg.2


Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan vid publikplatsen snarast. Slutresultat på Karlskrona AK:s hemsida

Tävlingens genomförande:

Omg.1 körs i nummerordning, omg. 2 & 3 lottas
Startspår lottas i tävlingens alla heat.
Alla heat körs 3 varv varav 1 på alternativspår, finalerna körs i 5 varv varav ett på
alternativspåret.
A-final körs i respektive klass, B-final vid minst 18 anmälda (junior 15 anmälda) vid
anmälningstidens slut, C-final vid minst 25 anmälda (junior 20 anmälda) vid
anmälningstidens slut.
Runner up tillämpas.

Poängberäkning 7,5,4,3,2,1 Särskiljning omg. 3,2,1 lottning.
Vid tjuvstart i kvalheat skall omstart ske. Föraren som startade får maximalt 1 poäng i det
kvalheatet. Övriga deltagare i kvalheatet får poäng efter den placering man har vid målgång.
Vid brutet heat erhålls 0 poäng.
I finalen bestraffas tjuvstart med varning på föraren och omstart. Vid andra tjuvstarten av
samma förare i samma final utesluts denne ur finalen.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, dam, veteran och junior.

Antal startande i respektive klass:

För alla klaser, utom junior, gäller att det är minst 12 startande i deltävlingen annars stryks den för berörd klass.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 startande i tävling. Minst 40 startande.

Startordning:

Senior, dam, veteran, junior. Om ändring görs meddelas detta i PM. Finalordning meddelas i PM.

Startuppställning:

6 bilar på en linje.

Miljö:

Se G2. Regelboken gäller till fullo.

Åtgärd vid tjuvstart:

Enligt Södra:s cupregler. Se ovan.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet.

Avgifter:

Tävlingsavgift:
Senior/dam/veteran 300kr. Junior 200kr.
WO eller för sen avanmälan debiteras 500kr. Avanmälan sker 48 timmar innan tävlingsstart.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser erhålls i samtliga finaler.
Prisutdelning efter anbudens slut.


Upplysningar, telefonnummer:

Anders Esbjörnsson 0708-13 85 56, Berth Bergqvist 0708-511842

Återbud, telefonnummer:

Emma Roth 0709-448518

Anmälan till:

Endast online

E-post:

emma.roth@telia.com

Ansvar:

Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets
tävlingsbestämmelser.

Ansvar. G 1.6 Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska
Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär
kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling
drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att
vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett medieform, offentliggör
namnuppgifterna.

Övrigt:

Släpvagnar parkeras på anvisad plats.
Bussar och fordon över 7 meter skall anges på anmälan och uppställas på anvisad plats.
Brandsläckare på 6 kg ska finnas i varje tävlingsekipage enligt SBF:s regelbok.

Delad bil anges i anmälan.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se