Inbjudan till Lessebo MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Lessebo MK

Tävling:

Hagaslätts Vårrace

Tävlingen inlagd:

2023-03-16

Tävlingsdatum:

2023-04-22

Sista anmälningsdatum:

2023-04-15
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anders Johansson, 0706713644

Biträdande Tävlingsledare:

Beatrice Ågren Karlsson

Racecontroller:

Stefan Argus och Jonny Helmersson

Domare:

Leena Tidman, 0703132107

Teknisk chef:

Lars Fransson, 0702526878

Säkerhetschef:

Catrin Sundström, 070-2700878

Miljöchef:

Hampus Johansson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hagaslätts Motorbana

Tidsplan:

07.00-09.00 Anmälan och besiktning

09.30 Förarsammanträde på startplattan.

10.00 Första start

Prisutdelning och anbud sker efter avslutad tävling

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavlan samt på raceoffice.se

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 kvalomgångar.
I kvalen körs 3 varv och i finalerna körs 5 varv.
Samtliga heat och startspår är förlottade.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1.
Särskiljning vid lika poäng.
Särskiljning efter resultat i omgång 3, 2, 1. Därefter sker lottning.
Senior kör A, B, C-Final. D-final körs vid minst 30 anmälda i klassen
vid anmälningtidens utgång.
Junior kör A-Final, B-Final körs vid minst 18 C-Final körs vid minst 25 anmälda i klassen
vid anmälningtidens utgång.

Dam/Veteran kör A-Final, B-Final körs vid minst 18 C-Final körs vid minst 25 anmälda i
klassen vid anmälningtidens utgång.

Runner-up tillämpas i finalerna.

Omflyttning av heat i en omgång kan ske.

Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp.
Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps detta först.
Inget mekande får göras på tävlingsfordonen mellan avflaggning och omstart vid rödflagg.
Dock är det tillåtet att fylla på vätskor, såsom bränsle och spolarvatten.
Detta ska ske på och av arrangören anvisad plats. (FR 7.6)

Startmetod: Ready to Race skylt och ljussignal.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer

Antal startande i respektive klass:

Max 110st, Min 60st Totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 110st, Min 60st Totalt

Startordning:

Senior, Dam/Vet, Junior.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se Bilsportens styrande dokument, gemensamma regler G6 och officiella meddelande Bulletin 2. Uppsamlingskärl samt presenning under hela tävlingsbilen ska finnas. OBS! Med ”Tät presenning” avses en presenning med lägsta densitet om 180g/m2

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet

Avgifter:

Seniorer, Damer, Veteraner: 300kr

Juniorer 200kr

Betal gärna via Swish

Efteranmälningsavgift 200:-

Avanmälan ska göras senast 2023-04-20 annars debiteras en
WO-avgift på 500kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till Samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

David Johansson, 0703672277

Återbud, telefonnummer:

David Johansson, 0703672277, Gärna via sms med namn och klubb. Innan den 15/4 sköter du det själv via mina sidor på anmälan online.

Anmälan till:

Anmälan via anmälan Online och ska vara arrangören tillhanda senast 2022-04-15

E-post:

davidjohanssonlmk@hotmail.se

Hemmaförare

Skall närvara på ett tävlingsmöte Tisdagen den 18/4 Kl: 18:00 på Hagaslätt.
Då skall minst 2st funktionarer anmälas.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se