Inbjudan till Mönsterås Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Mönsterås Motorklubb

Tävling:

Folkrace original OBS Anmälan via Raceoffice.se

Tävlingen inlagd:

2023-04-30

Tävlingsdatum:

2023-06-10

Sista anmälningsdatum:

2023-03-04
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anja Strömberg 073-824 32 87

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

.

Domare:

.

Teknisk chef:

.

Säkerhetschef:

.

Miljöchef:

.
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

.

Tidsplan:

.

Resultatlistan anslås:

.

Tävlingens genomförande:

.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

.

Startordning:

.

Startuppställning:

.

Miljö:

.

Åtgärd vid tjuvstart:

.

Däckbegränsning:

.

Avgifter:

.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

.

Upplysningar, telefonnummer:

Anki Lod 070-455 41 83

Återbud, telefonnummer:

.

Anmälan till:

Raceoffice.se. Här finns även inbjudan.

E-post:

monsterasmk.sekreterare@hotmail.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se