Inbjudan till Bilklubben Dundret

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Bilklubben Dundret

Tävling:

Deltävling 1 Malmfältsmästar´n-2023 OBS! INSTÄLLD!

Tävlingen inlagd:

2023-05-18

Tävlingsdatum:

2023-06-03

Sista anmälningsdatum:

2023-05-29
Funktionärer

Tävlingsledare:

Benny Karlberg

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Lars Mohrén

Domare:

Vakant

Teknisk chef:

Knut Johansson

Säkerhetschef:

Tommy Vestin

Miljöchef:

Tommy Krigsman
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Dunderbanan/Gällivare Karta och kordinater: http://bilklubbendundret.se/banan.html

Tidsplan:

Fredag 2023-06-02
16:00 Grindarna öppnas!
Lördag 2023-06-03
08:00-09:45 Anmälan och besiktning
10:00 Funktionärssammanträde
10:00 Förarsammanträde vid huvudposteringen
10:30 Första start

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan vid sekretariatet löpande under tävling.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen arrangeras utan publik. Varje förare kör 3
kvalomgångar med poängfördelning 9, 7, 5, 3, 2, 1. Alla tre
kval räknas. Seniorer kör A, B och C-final (C-final endast vid 20
eller fler deltagare).
Dam kör A och B-final (B-final endast vid fler än 10 deltagare).
Veteran kör A och B-final (B-final endast vid fler än 10
deltagare).
Samtliga juniorer kör final. Runner Up inom respektive klass.
Särskiljning 3-1-2, därefter lottning.
Alternativspår körs EN gång/heat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max 72 seniorer. Dam och junior samtliga anmälda.

Gallringsmetod:

Lottning

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 72 seniorer. Dam och junior samtliga anmälda. Minimum 25 seniorer.

Startordning:

Veteran-Junior-Dam-Herr

Startuppställning:

Max 6 startande/heat. Startspår förlottas. I finalerna väljer förarna spår efter inkörda poäng.

Miljö:

Se G2 Enligt gällande reglementen, eget avfall medtages av de tävlande. Oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, två tjuvstarter medför uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Fritt ej dubb, däcksvärmning/rensning förbjuden

Avgifter:

Veteraner,Seniorer & Damer 300 kr Juniorer 200 kr.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Tommy 070-357 29 75 Benny 070-349 74 01

Återbud, telefonnummer:

Tommy 070-357 29 75 Benny 070-349 74 01

Anmälan till:

via anmälan online Ange om ni delar bil.

E-post:

tavling@bilklubbendundret.se

Bärgning
Kan komma att utföras av traktor med gafflar.

Depå
Inga släpvagnar/husvagnar i depån. Bussar på
anvisad plats.
Begränsat antal elanslutningar kan erbjudas mot en avgift på
100kr, först till kvarn gäller!
Depåtystnad mellan 22:00-06:00!
Kom ihåg brandsläckare!
Grillning endast på anvisad plats!

Anbud
Bilar som skall delta även i BK Dundrets tävling 4
juni anbud efter sista dagen enligt gällande reglemente..
I övrigt enligt gällande reglemente.

Rullning
Vid rullning är heatet avslutat för berörd bil!

Bilbyten
Inga bilbyten godkänns oavsett klass!

OBS!
Hemmaförare måste ange namn och
telefonnummer på MINST en funktionär. Meddela även om
denne har speciella krav på maten.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se