Inbjudan till Tidaholms Motorklubb Daretorp

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tidaholms Motorklubb Daretorp

Tävling:

Klevabacken Hillclimb

Tävlingen inlagd:

2023-08-17

Tävlingsdatum:

2023-10-08

Sista anmälningsdatum:

2023-10-03
Funktionärer

Tävlingsledare:

Klas-Åke Fredén 0766772162

Biträdande Tävlingsledare:

---

Racecontroller:

Klas-Åke Fredén 0766772162

Domare:

Lars Davidsson 0705512108

Teknisk chef:

Bengt-Inge Åberg 0739741831

Säkerhetschef:

Jan Edlund 0767958583

Miljöchef:

Peter Lundgren 0708455361
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR special

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Tidaholms Motorstadion Daretorp

Tidsplan:

Anmälan: 07:00 - 08:45

Besiktning: 07:00 - 09:00

Funktionärsmöte: vid startplattan 09:00

Förarsammanträde: 09:30

Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavlan efter varje avslutad klass/omgång

Tävlingens genomförande:

Alla startande kör 3 omgångar, varav de 2 bästa tiderna slås samman till en totaltid.
Vid ej start eller avbruten omgång erhåller maxtid, vilket är 5 min.
Särskiljning vid lika totaltid räknas bästa tid i omgång 3, 2 och 1

Tidtagning med fotocell.

Klasser: Juniorer, Damer, Seniorer framhjulsdrift, Seniorer bakhjulsdrift och Veteraner.

Det går att dela bil inom samma klass.

Skriv i anmälan vilken klass ni åker i samt om ni delar bil och med vem.

Tävlingen löper parallellt med en lokaltävling i rally som kör samma slinga och delar depå.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer

Antal startande i respektive klass:

---

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 startande totalt Folkrace + Rally. 60st folkrace vid fullt startfällt i rally (Max 40st). reservlista upprättas vid för många anmälda.

Startordning:

Startnummerordning

Startuppställning:

En och en

Miljö:

Enligt G6.1, presenning och oljeuppsamlingskärl ska finnas under tävlingsbilen, tomgångskörning max 1 minut

Åtgärd vid tjuvstart:

Ingen tid erhålles/maxtid = 5 min

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet

Avgifter:

Juniorer: Gratis

Damer: 300kr

Seniorer: 300kr

Veteraner: 300kr


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Beroende på antal startande dock minst 3 priser i varje klass.

Specialpriser. King of the hill och Queen of the hill. Snabbast enskilda åk av förare oavsett tävlingsklass eller sportgren!

Upplysningar, telefonnummer:

Jimmy Larsson 0708912276

Återbud, telefonnummer:

Carina Tagesson 0709276627

Anmälan till:

SBF anmälan online

E-post:

bjorkvik@hotmail.com

Bak- eller framhjulsdrift:

Skriv i anmälan i seniorklassen om ni kör bak- eller framhjulsdrift

Delade bilar:

Var vänlig uppge i anmälan om ni delar bil och med vem/vilka.
Det går att dela bil inom samma klass.

Kiosk:

Kiosk kommer att vara öppen

Hemmaförare:

Alla TMK-förare ska namnge 2 funktionärer över 15 år

Klubbmästerskap:
Tävlingen gäller som klubbmästerskap för Tidaholms MKs förare


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se