Inbjudan till Folkrace Gotland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Folkrace Gotland

Tävling:

Sprint & Km4

Tävlingen inlagd:

2023-09-11

Tävlingsdatum:

2023-09-24

Sista anmälningsdatum:

2023-09-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars Jakobsson 0705-281593

Biträdande Tävlingsledare:


Racecontroller:

Lars Jakobsson

Domare:

Marcus Ronsten

Teknisk chef:

Fredrik Pettersson

Säkerhetschef:

Tävlingsledningen

Miljöchef:

Tävlingsledningen
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gutebanan

Tidsplan:

Vi kommer att köra en sprint först sedan tas ett lunchuppehåll och sedan kör vi Km4

Sprint:
Besiktning och anmälan 08:00
Förar & Funkis möte 08:45
Första start Sprint 09:00

Paus mellan tävlingarna

Km4:
Anmälan & Besiktning 13:00
Förar & Funkis möte 13:45
Första start Km4 13:30Resultatlistan anslås:

Resultat kommer att anslås fortlöpande via länk på folkrace-gotland.se

Tävlingens genomförande:

Sprint:
körs med 3 (tre) heat för samtliga deltagare där bästa
tid från ett heat är slutresultat för tävlingen.
Maxtiden för ett heat är 4 min, därefter blir man avflagad.
Tävlande som utgår ur första eller andra heatet har möjlighet att
starta i nästa heat, under förutsättning att tävlingsbilen kan ställas i sådant skick att den
av tekniska chefen kan tillåtas starta, samt under förutsättning att föraren kan starta på
sin ordinarie startplats.
Möjlighet att dela bil i samma klass om byte kan ske snabbt

Tidstillägg:
Tjuvstart 10sec
Att köra utanför bansträckning 5sec/gång
Nerkörning av banmarkering 10sec/markering
Vid brutet heat = Maxtid 4min.

Km4:
Samtliga kör 3 för lottade omgångar.
Tre varv körs i grundomgångarna och fem varv i finalerna.
Poängutdelning: 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Vid lika poäng till final räknas poäng i omgång 7,6,5 osv därefter
lottning.
Poäng delas ut efter passerad målflagga.
Finaler körs med runnerup i samtliga klasser.
Finaler: A-final. B-final vid minst 18 startande. C-final vid minst 30 startande
Vid färre än ett föranmält heat i dam eller veteran så kommer dessa
att lottas in i senior klass.
Alternativ spår: skall köras 1 gång/ heat, Final. Vid utebliven alternativ spår uteslutning ur
heat/final placeras sist i turordning.

Vid tjuvstart i kvalheat kommer avdrag på 3 poäng på inkört resultat Man kan ej få negativ
poäng. Ingen omstart av heat endast poängavdrag. I finalen sätts man under observation vid
första tjuvstarten, vid den andra utesluts man

Vid mindre än 25 föranmälda förare till kommer tävlingen att ställas in.

Bilar som ej skall köra Km4 går på anbud efter sprinten. De bilar som skall tävla vidare går
på anbud efter km4.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:


Startordning:

Junior, Dam, Senior, Veteran

Startuppställning:

Sprint:startar 1 bil med startljus. Km4:6 bilar i bredd, flytande start

Miljö:

Folkracebanan ligger inom område för inre vattentäkt. Särskildhänsyn skall därför tas till miljön. Vid parkering/uppställning i depån,skall det under tävlingsbilen, finnas lämplig anordning föruppsamling av olje- och vätskespill. samt även presenning

Åtgärd vid tjuvstart:

Se tävlingen genomförande

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan dubb.

Avgifter:

Senior, Veteran, Dam 300:-
Junior: 200:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga i finalerna.

Upplysningar, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281593

Återbud, telefonnummer:

SMS till Lars Jakobsson 0705-281593

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

lasse@follingbo.se

Funktionär
Samtliga Gotland förare skall medföra minst 1 funktionär


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se