Inbjudan till Västerås Motorsällskap, Västerås

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Västerås Motorsällskap, Västerås

Tävling:

Marsracet

Tävlingen inlagd:

2019-01-12

Tävlingsdatum:

2019-03-16

Sista anmälningsdatum:

2019-03-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anders Johansson, 021-4704804

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Robert Ledin, 070-3088658 och Mats Myrberg, 073-0570146

Domare:

Erik Wahlkvist, 070-5127061

Teknisk chef:

Elin Eriksson, 070-4233704

Säkerhetschef:

Tommy Malmberg, 073-8119611

Miljöchef:

Bert Svanberg, 070-3454365
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Västerås Motorstadion, www.vasterasms.se , 021-384100

Tidsplan:

Anmälan 06.30-09.00, ute vid grinden
besiktning. 06.30-09.00, på asfaltsplan
Förarsammanträde vid speakertornet 09.30
Första start. 10.00

Heatindelning anslås efter anmälans utgång

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande nedanför speakertornet

Tävlingens genomförande:

Deltagarna ges möjlighet att åka 3 st kvalheat á 3 varv på bana med alternativspår.

Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna.

Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1 uteslutning ur heat ger ingen poäng.

Sen: A final, B finaler vid minst 24 startande, C-final vid minst 36 startande.
Juniorer och Dam/Veteran: A final, B finaler vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande.

Vid färre än 10 Dam/Veteran kör dessa med seniorer.

Särskiljning: högst insamlade poäng, därefter omgång 3,2,1, därefter lottning

Startspår lottas med bollmetoden i fållan

I finaler väljer den med högst ranking i kvalen startspår först osv.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteraner

Antal startande i respektive klass:

Totalt max 120st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt max 120st

Startordning:

sen, dam/vet, jun

Startuppställning:

6st bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Särskilt avfall lämnas i Västerås MS miljöbod i depån, Presenning och spillskydd under varje bil. Kom ihåg en 6 kilos brandsläckare vid varje tävlingsbil

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart mer än en gång av samma förare medför uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enligt reglemente, dubbfritt

Avgifter:

Seniorer, dam/veteran 300kr
Juniorer 200kr

Efteranmälan 250kr

WO senare än 48h 500kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler utdelas till samtliga förare som kört final

Föraroverall skall vara påtagen vid prisutdelningen

Upplysningar, telefonnummer:

Jocke Larsson, 073-0510789

Återbud, telefonnummer:

kjleb@outlook.com eller SMS till 073-0510789

Anmälan till:

www.anmalanonline.se

E-post:

kjleb@outlook.com


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace