Inbjudan till Tidaholms Motorklubb Daretorp

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tidaholms Motorklubb Daretorp

Tävling:

Vårsprinten Klevabacken deltävling 1 i Västsprinten

Tävlingen inlagd:

2019-02-10

Tävlingsdatum:

2019-04-06

Sista anmälningsdatum:

2019-03-31
Funktionärer

Tävlingsledare:

Dennis Larsson 0707333601

Biträdande Tävlingsledare:

---

Raceontroller:

Dennis Larsson 0707333601

Domare:

Bo Johansson 0707191210

Teknisk chef:

Bengt-Inge Åberg 0739741831

Säkerhetschef:

Jan Edlund 0767958583

Miljöchef:

Thomas Kristersson 0739942681
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR special

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Tidaholms Motorstadion Daretorp

Tidsplan:

Anmälan: 07:00 - 08:45

Besiktning: 07:00 - 09:00

Funktionärsmöte vid startplattan: 09:00

Förarsammanträde vid startplattan: 09:30

Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås fortlöpande på anslagstavlan.

Tävlingens genomförande:

Alla kör 3 omgångar, var av de 2 bästa tiderna slås samman till en totaltid.
Vid ej start eller avbruten omgång erhålls maxtid, vilken är 5 min.
Särskiljning vid lika totaltid räknas bästa tid i omgången 3, 2 och 1.

Klasser: Junior, Damer, Senior framhjulsdrift, Senior Bakhjulsdrift och Veteraner.
Det går att dela bil inom samma klass.
Skriv i anmälan om vilken klass ni ska åka i samt om ni delar bil och med vem.Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer framhjulsdrift, seniorer bakhjulsdrift, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

---

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

110 ordinarie 20 reserver

Startordning:

Startnummerordning

Startuppställning:

En och en

Miljö:

Se G2

Enligt folkracereglementet, avfall lämnas på särskild plats i depån. Tomgångskörning max 1 minut, pressening och oljeuppsamlingskärl ska finnas under tävlingsbilarna.

Åtgärd vid tjuvstart:

Ingen tid erhålles.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet, ej dubbdäck

Avgifter:

Juniorer: Gratis

Seniorer: 300 kr

Damer: 300 kr

Veteraner:300 kr


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Beroende på antal startande dock minst 3 priser i varje klass.

Poäng delas ut enligt Västsprintens regler. Se cupens facebooksida: "Väst Sprinten"

Upplysningar, telefonnummer:

Ylva Jacobsson Cedin 0702993340

Återbud, telefonnummer:

Carina Tagesson 0709276627

Anmälan till:

SBF anmälan online

E-post:

tidaholmsmkfr@gmail.com

Efteranmälan:

Carina Tagesson 0709276627

Delade bilar:

Var vänlig uppge i anmälan om ni delar bil och med vem/vilka.
Det går att dela bil inom samma klass.

Bak- eller framhjulsdrift:

Skriv i anmälan i seniorklassen om ni kör bak- eller framhjulsdrift.

Kiosk:

Kiosken kommer att vara öppen.

Hemmaförare:

Alla TMK förare ska namnge 2 funktionärer över 15 år.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace