Inbjudan till Strängnäs Automobil & Motorsällskap, Strängnäs

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Strängnäs Automobil & Motorsällskap, Strängnäs

Tävling:

SAMS Racet

Tävlingen inlagd:

2019-03-07

Tävlingsdatum:

2019-04-06

Sista anmälningsdatum:

2019-03-31
Funktionärer

Tävlingsledare:

Sture Norlin, 070-3132350

Biträdande Tävlingsledare:

Meddelas i PM

Raceontroller:

Meddelas i PM

Domare:

Erik Lindholm, 070-5551021

Teknisk chef:

Tobias Hiltunen, 073-9701212

Säkerhetschef:

Meddelas i PM

Miljöchef:

Tobias Hiltunen, 073-9701212
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Strängnäs Motorstadion Härad

Tidsplan:

Anmälan: 06:00-09:00
Besiktning: 06:15-09:00
Förarsammanträde: 09:30
Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

I depån efter varje omgång

Tävlingens genomförande:

Klasserna kör 3 förlottade kvalomgångar samt A, B, C-finaler (antal finaler beroende på
antal anmälda i respektive klass). Heaten omfattar 3 varv, finaler körs i 5 varv.
Poängen utdelas efter passerande av målflagg. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vid lika poäng till final
räknas omgång 3, 2, 1 och därefter lottning.
Vid mindre än 6 st damer/veteraner samman lottas dessa med seniorklassen.
Rödflaggat heat körs sist i omgången. Om sista heatet skall köras om sker detta 5 minuter
efter att sista bilen lämnat banområdet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 120 st totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 st totalt

Startordning:

Seniorer, dam/veteran, junior

Startuppställning:

6 bilar

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Backa tillbaka, se även FR 7.5

Däckbegränsning:

Enligt reglemente

Avgifter:

Senior, dam/veteran 300 kr
Junior 200 kr

Startavgiften skall inbetalas via BG 5613-1394 och vara bokförda på klubbens konto senast
onsdagen den 3 april 2019, ange startnummer.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Utdelas till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Sture Norlin, 070-3132350

Återbud, telefonnummer:

mailas till kansli@strangnasams.se

Anmälan till:

Online

E-post:

kansli@strangnasams.se


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace