Inbjudan till Kalix Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Kalix Motorklubb

Tävling:

Folkrace 25/5-2019

Tävlingen inlagd:

2019-05-11

Tävlingsdatum:

2019-05-25

Sista anmälningsdatum:

2019-05-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Fredrik Tiger 070-692 92 47

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Kalle Nilsson

Domare:

Leif Rönnlund

Teknisk chef:

Meddelas i PM

Säkerhetschef:

Hans Gustafsson

Miljöchef:

Gunnar Andersson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kalix Motorstadion

Tidsplan:

Anmälan 8.00-10.00
Besiktning 8.00-10.00
Förarmöte 10.30
Första start 11.00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås löpande under tävlingen

Tävlingens genomförande:

Enl. G15
6 Bilar per heat, 3 st kval om 3 varv. Poäng från samtliga kval räknas.
Finaler körs i 5 varv.
Runner up tillämpas
Herrar C-B-A,
Dam /Veteran A: (vid fler än 15 st även B)
Minst 4 damer/Veteraner
annars inlottning i herrarnas kval, egen final körs
Juniorer: Finaler efter antal anmälda.
Alternativspår kommer att tillämpas.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Obegränsat

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Obegränsat

Startordning:

Jun, dam/vet, senior.

Startuppställning:

6 bilar 1 led.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart. Den som orsakar tjuvstarten kör alternativspåret 2 gånger, skylten jokerlap x2 visas för tjuvstartande förare och resten av fältet varnas. Förare som sedan orsakar tjuvstart är uteslutna.

Däckbegränsning:

Höjd max 16 tum bredd max 225 mm. I övrigt fritt och odubbat.

Avgifter:

Senior 300 kr, Juniorer ingen avgift.


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Reklam är fritt.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

070-692 92 47, 070-209 70 11

Återbud, telefonnummer:

070-692 92 47

Anmälan till:

www.anmalanonline.se

E-post:

kalixmk@gmail.com


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se