Inbjudan till Stockholms bilklubb/ Folkrace Åland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Stockholms bilklubb/ Folkrace Åland

Tävling:

Race Ålands Skogsindustrier

Tävlingen inlagd:

2019-05-12

Tävlingsdatum:

2019-09-14

Sista anmälningsdatum:

2019-09-04
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mattsson Christoffer, +358 400 745 076

Biträdande Tävlingsledare:

Holmén Daniel, +358 407 088 323

Raceontroller:

Holmén Daniel, +358 407 088 323

Domare:

Fyrvall Isak, +358 408 150 832

Teknisk chef:

Mattsson Daniel, +358 457 022 9615

Säkerhetschef:

Mäkilä Patrik, +358 404 812 900

Miljöchef:

Björkman Tobias, +358 457 554 1503
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Vessingsboda, Lemland, Åland

Tidsplan:

kl. 9:00-10:15 Anmälan vid tävlingssekretariatet
kl. 9:00-10:15 Besiktning på tävlingsbanan framför domartornet
kl. 10:30 Funktionärssammanträde i klubbhuset
kl. 10:45 Förarsammanträde vid tävlingssekretariatet
kl. 11:00 Första start
kl. ca 14:30 prisutdelning

OBS! Anmälningsavgiften betalas kontant i SEK eller EUR. Tävlingsoverallen skall vara på vid besiktningen.

Resultatlistan anslås:

Vid tävlingssekretariatet och på anslagstavlan intill startplattan samt efter varje kvalomgång vid kiosken.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i 3 klasser: junior, dam/veteran och senior. Om antalet anmälda damer/veteraner understiger 15 inkluderas tävlingsklassen i klassen för seniorer. Samtliga klasser kör 3-4 kvalomgångar beroende på antalet startande. Kvalomgångarna körs 4 varv med alternativspår. Finalerna körs 5 varv med alternativspår och runner up.

Sammanslagning av heat görs vid behov. Förarna har rätt att byta startheat om behov av teknisk natur finns OCH om annan förare är villig att byta plats. Förändringen ska meddelas de som kallar fram bilarna i god tid före förarna kör sina heat.

Poängräkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vid särskiljning avgör högsta poäng i omgång (4), 3, 2, 1. Kan förare fortfarande inte särskiljas sker lottning av tävlingssekreteraren.

Finaler A-B-C körs i samtliga klasser beroende på antal anmälda i respektive klass.

Protester lämnas till tävlingssekretariatet.
Anbudslappar och kuvert kan hämtas vid tävlingssekretariatet under hela tävlingen. Anbuden lämnas till tävlingssekretariatet.
Officiellt slutresultat efter tävlingens avslut anslås vid sekretariatet, på Ålands motorklubb r.f.:s hemsida www.alandsmotorklubb.ax/folkrace/resultat och på ÅMK Folkrace facebooksida.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Juniorer, dam/veteran, seniorer (max 72 seniorer).

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Reservlista upprättas om fler än 72 seniorer är anmälda 2019-09-04. Reserverna kontaktas vartefter reserven får plats.

Startordning:

Juniorer, dam/veteran, seniorer.

Startuppställning:

Sex bilar i bredd med lampstart. I finalerna väljer den med högst poäng startspår först.

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

2 tjuvstarter = uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Fritt utan dubb. Max 16”.

Avgifter:

Startavgift juniorer 200SEK/20EUR. Övriga 300SEK/30EUR.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Prisutdelning sker genast efter anbudstidens slut vid prispallen intill tävlingssekretariatet. Förare som deltar i prisutdelning som sker direkt i anslutning till tävling ska vara iklädd föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Karlsson Jesper, +3584573424091 (svarar vid möjlighet)

Återbud, telefonnummer:

Bonn Åsa, +358500548149 (svarar vid möjlighet)

Anmälan till:

Bonn Åsa, +358500548149 (svarar vid möjlighet)

E-post:

abonn@abo.fi

Hemmaförare
Hemmaförare anmäler funktionär/funktionärer till tävlingen. Förarna ska vara med och städa upp på tävlingsområdet efter tävlingens slut.

Tävlanden från Sverige
Boka färjan så snabbt som möjligt för att försäkra er om en plats! Gå in på www.alandsmotorklubb.ax/om-amk/medlemsformaner för att få information om bokning och rabatt på färjorna. OBS! bokningen sker med kod, inte genom att ange fordon – kontrollera koden du skall ange innan du kontaktar rederierna för att boka din resa!

Kiosk
Betalning sker med kontanter i SEK (kurs 10,0) eller EUR.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se