Inbjudan till MK Kopparberg

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

MK Kopparberg

Tävling:

Mossgrufveracet

Tävlingen inlagd:

2019-07-01

Tävlingsdatum:

2019-09-14

Sista anmälningsdatum:

2019-09-09
Funktionärer

Tävlingsledare:

Kerstin Sjödin 073-036 03 07, 0580-30273

Biträdande Tävlingsledare:

Morgan Wass 073-077 05 03

Raceontroller:

Robert Ledin 070-308 86 58

Domare:

Konny Ramsin 070-765 54 12

Teknisk chef:

Niklas Ledin 073-831 1551

Säkerhetschef:

Thomas Holmqvist 073-626 66 88

Miljöchef:

Solveig Åkerlund
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Mossgrufvebanan 070-679 78 60 (klubbtelefonen)

Tidsplan:

Anmälan och besiktning 08:00.-10:00
Förarsammanträde på startplattan 10:30
Första start 11:00

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan på tävlingsplatsen samt MK Kopparbergs hemsida MKK.nu

Tävlingens genomförande:

Tre kvalomgångar som körs i tre varv. Vid få deltagare kan en fjärde kvalomgång komma
att köras
Finaler körs i fem varv
Poängberäkning 7-5-4-3-2-1 Målflagg krävs för poäng i heatet.
Särskiljning: Vid lika poäng räknas heat 3, 2, 1. Vid fortfarande lika sker lottning.

Finaler: Vid fler är 15 startande i respektive klass körs förutom A-final även B-final. Vid fler
än 30 startande i klassen körs även C-final. Runner up kommer att tillämpas.

Delad bil måste anges vid anmälan till tävlingen.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer

Antal startande i respektive klass:

Vid färre än fem deltagare i klass kan denna slås ihop med lämplig klass

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 60

Startordning:

Junior, Dam/veteran, Senior

Startuppställning:

Som mest 6 bilar per heat. Förlottade heat kan ändras för att få kompletta heat

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

2 tjuvstarter av samma person medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt reglemente

Avgifter:

Senior dam, veteran 300:-
Junior 200:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister. Prisutdelning sker efter avslutad tävling.

Särskiljning och poängberäkning se tävlingens genomförande.

Upplysningar, telefonnummer:

Morgan Wass 073-077 05 03

Återbud, telefonnummer:

Morgan Wass 073-077 05 03

Anmälan till:

Anmalanonline.se

E-post:

mk.kopparberg@hotmail.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se