Inbjudan till Piteå Motorsällskap

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Piteå Motorsällskap

Tävling:

Piteå Folkracefestival

Tävlingen inlagd:

2019-07-07

Tävlingsdatum:

2019-08-17 -> 2019-08-18

Sista anmälningsdatum:

2019-08-11
Funktionärer

Tävlingsledare:

Fredrik Karlsson 070-545 34 31

Biträdande Tävlingsledare:

Emmy Berglund 070-275 79 83

Raceontroller:

Martin Dahlén 073-022 71 19

Domare:

Mats Ove Bergström 070-212 75 76

Teknisk chef:

Fredrik Johansson 070-392 62 23

Säkerhetschef:

Rickard Persson 070-255 84 8

Miljöchef:

Inger Lundberg 070-514 90 98
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Piteå Motorstadion

Tidsplan:

Lördag:
Anmälan 07.00–09.30
Besiktning 07.00–09.45
Funktionärsmöte 10.00
Förarsammanträde 10.30
Första start 11.00

Söndag:
Funktionärsmöte 09.00
Förarsammanträde 09.30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande i depån under dagen.

Tävlingens genomförande:

Körordning: Juniorer, Damer, Seniorer.

Lördag 3 kvalomgångar, Söndag 2 kvalomgångar.

Kval 3 varv, Finaler 5 varv.

Poäng:
Lördag 7,5,4,3,2,1 poäng.
Söndag 9,7,5,3,2,1 poäng.

Körordning finaler meddelas i slutinstruktion.

Alternativspår: 1 gång per heat.
Rullning: Vid rullning är heatet avbrutet för rullad bil.

Finaler:
Seniorer A,B,C,D Final.
Damer A-final, vid minst 12 st anmälda även B-final.
Juniorer A och B-final, med tillräckligt många anmälda även C final.

Runner-up tillämpas där 1:an går upp till nästa final.
Förare med högsta poäng väljer spår först i finaler.

Särskiljning: Vid lika poäng avgör Omg 5-4-3-1-2, därefter lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

Inga begränsningar.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Inga begränsningar.

Startordning:

Junior,Dam och Senior.

Startuppställning:

Enligt heatlista på anslagstavla.

Miljö:

Se G2

Enl. G 2 Miljö. Pressening under bilarna och uppsamlingskärl. Brandsläckare väl synligt vid uppställningen.

Åtgärd vid tjuvstart:

Kval: Omstart. Den som orsakar tjuvstarten kör alternativspåret 2 gånger. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur heatet. Finaler: Omstart. Vid en andra tjuvstart av samma förare blir den utesluten ur finalen.

Däckbegränsning:

Enligt FR - reglemente för 2019.

Avgifter:

Startavgift: 300:-/ Deltagare vilket erlägges vid anmälan, juniorer 200:-/ Deltagare.

Efteranmälan: Extra avgift 150:-

Avanmälan: Senast Fredag 16/8 12.00, annars debiteras startavgiften.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister. Kommer även att lottas ut ett stort prisbord bland alla förare.

Upplysningar, telefonnummer:

Bitr. Tävlingsledaren:070-275 79 83 Tävlingsledaren:070-545 34 31

Återbud, telefonnummer:

Bitr. Tävlingsledaren:070-275 79 83 Tävlingsledaren:070-545 34 31

Anmälan till:

Anmalanonline.se

E-post:

Kansliet@piteams.org

Elström:

El 230 V kommer gå att köpa för 300kr och användas från Fredag kl 18.00, betalas vid
anmälan. Har man ej betalt för el men använder ändå kommer böter delas ut på
600kr,kontroller kommer att ske.

Faciliteter:
Dusch och bastu är öppna hela helgen.

Nykterhetskontroll
Nykterhetskontroll kommer att ske Lördag och Söndag

Piteå MS förare

Samtliga Piteå MS förare ska hjälpa till med att få ihop nog många
funktionärer så att tävlingen går att genomföra på ett bra sätt.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se