Inbjudan till Skepptuna MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Skepptuna MK

Tävling:

Höstracet

Tävlingen inlagd:

2019-07-09

Tävlingsdatum:

2019-09-14

Sista anmälningsdatum:

2019-09-07
Funktionärer

Tävlingsledare:

Niklas Björkén 0705327948

Biträdande Tävlingsledare:

Henrik Broman 0707952373

Raceontroller:

Jonas Lagergren 0727208639

Domare:

Björn Stålborn 0705551021

Teknisk chef:

Jimmy Björk 0704616509

Säkerhetschef:

Peter Karlsson 0707568874

Miljöchef:

Anders Karlsson 0705683964
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Ekbacken, Skepptuna

Tidsplan:

05.30-07.30 Anmälan & Besiktning
07.45 Funktionärsmöte vid startplattan
08.15 Förarsammanträde vid klubbhuset
09.00 Första start

Resultatlistan anslås:

Anslås i depån efter varje omgång. Och efteråt på www.skepptunamk.se

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i följande klasser, Juniorer, Dam/Veteran samt Seniorer.

Samtliga klasser kör 3 kvalomgångar med placeringspoäng: 7-5-4-3-2-1 Kvalheaten
körs i 3 varv och finalerna i 5 varv.

Endast förare som blivit målflaggade erhåller poäng.

Erhållen svartflagg = 0 poäng.
Särskiljning; Vid lika poäng i kvalheaten gäller högst poäng i omgång 3-2 1. Vid lika
poäng sker lottning av sekretariatet

Finaler:
A B C final för seniorer.
Juniorer och Dam/Veteran beroende på antal startande.

Runnerup tillämpas i finalerna.

Alternativspår kommer användas
Samtliga förare ska köra alternativspåret en gång per heat.
Vid start får ej spårbyte ske före banmarkering

Alkoholtest kan komma att genomföras innan/under tävlingen

Rödflaggat heat körs om sist i klassomgång.
Tjuvstart körs om direkt.

Samtliga omgångar kommer att lottas och anslås på tavlan

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

150

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150 Reservlista kan komma att tillämpas vid fler

Startordning:

Junior, Dam/Veteran och Senior

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd, lottning av startspår sker före start. Uppflyttning av bilar i heat kan ske

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart går starten om, samtliga bilar i bredd. Den förare som orsakat tjuvstarten blir bestraffad med att köra alternativspåret två gånger under det heatet. Vid två tjuvstarter av samma förare utesluts föraren ur det heatet.

Däckbegränsning:

I enlighet med FR-T2.1 (ej dubb)

Avgifter:

Juniorer 200:-
Dam & Veteraner samt Seniorer 300:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister. Förare som deltager vid prisutdelningen skall vara klädd i
föraroverall. Prisutdelningen sker vid kiosken.

Upplysningar, telefonnummer:

Niklas Björkén 0705327948 – Henrik Broman 0707952373

Återbud, telefonnummer:

Avanmälan till tävling görs av föraren själv via sitt konto om anmälningstiden inte gått ut. Annars via mail till: info@skepptunamk.se Om återbud lämnas senare än 48h innan tävlingen börjar, äger arrangören rätt att ta ut en avgift på 500:-

Anmälan till:

Ska ske via SBF:s hemsida för Anmälan Online.

E-post:

info@skepptunamk.se

Speaker:
Thomas Svanäng

Tävlingsdepå
Endast en servicebil får inträde till depån. Fordon längre än 8m
föranmäls till info@skepptunamk.se

All parkering samt bilkörning inom området sker på eget ansvar. Gäller både servicebil
och tävlingsbil i depån.

Två mekaniker får fri entré om de kommer i samma servicebil som föraren.

Övrigt:
Hemmaförare anmäler minst en funktionär till Tony Alm
tony.alm0816@gmail.com eller 0707520257. Senast anmälningstiden löpt ut.
Hemmaförare med utebliven funktionär kan komma att gallras från tävlingen

Har man för avsikt att dela bil, ange detta i anmälan och med vem. Anmäl er
tillsammans samtidigt vid administrativa incheckningen.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se