Inbjudan till Hagfors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hagfors MK

Tävling:

Ekshärads Water Jet Racet 2019

Tävlingen inlagd:

2019-07-16

Tävlingsdatum:

2019-09-14

Sista anmälningsdatum:

2019-09-11
Funktionärer

Tävlingsledare:

Karin Åslund, 070-6270305

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Kenneth Svensson, 070-5124477

Domare:

Bengt-Göran Bergin, 070-4964135

Teknisk chef:

Ricky Bergsman, 070-3313306

Säkerhetschef:

Sven Sandberg, 070-6530451

Miljöchef:

Per-Erik Åslund, 070-5434319
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hagforsvallen

Tidsplan:

Besiktning och anmälan
Fredag 18.00-20.00
Lördag 7.00-8.00
Förarsammanträde 8.30
Första start 9.00

Resultatlistan anslås:

Officiella anslagstavlan rullande under dagen

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs med alternativspår som ska köras en gång per heat/final.
Alla tävlande kör tre kvalheat med poängberäkning 7-5-4-3-2.
Heaten är förlottade och omfattar tre varv med fem startande.
Vid eventuell särskiljning tillämpas bästa placering i omgång 3-2-1,
skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.
Startspår förlottas i kval och efter placering i final.
Finalerna omfattar fem varv med sex startande.
Antal finaler beroende på antal startande.
Runner up tillämpas

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Vid 20 damer och 20 veteraner = delad klass

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150 st totalt

Startordning:

Jun, dam/vet, sen

Startuppställning:

5- bils heat i kvalen, 6 bilar i finalerna

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart i kvalet ger minus 1 poäng. Två tjuvstarter av samma förare = uteslutning ur heatet. I final, två tjuvstarter av samma förare = uteslutning.

Däckbegränsning:

Enl. gällande reglemente

Avgifter:

Dam, veteran och senior 300 kr
Junior GRATIS

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister
Lastning får ske tidigast 15 min efter att alla anbuden tillkännagivits.

Upplysningar, telefonnummer:

Jonas Granberg, 070-5838072

Återbud, telefonnummer:

Karin Åslund, 070-6270305 (sms)

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

info@hagforsmk.se

Förarkontakt:

Pernilla Hultman

Kärrparkering:

Vid Värmullsåsens slalombacke, ej längs Slalomvägen

Depå:

Ingen ström finns att tillgå. Större bussar hänvisas till bandyplanen.
Tystnad efter 23.oo, gäller även egna elverk.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se