Inbjudan till SMK Söderhamn

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Söderhamn

Tävling:

X-cupen, deltävling 4

Tävlingen inlagd:

2019-08-12

Tävlingsdatum:

2019-09-14

Sista anmälningsdatum:

2019-09-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Leif "Putte" Gilberg 0730-682852

Biträdande Tävlingsledare:

Anna Jonsson 070-3427158

Raceontroller:

Mats Myrberg 0730-570146

Domare:

Utses av NNBF

Teknisk chef:

Mats Jonsson 070-5548984

Säkerhetschef:

Nils-Erik "Nicko" Nilsson 070-5673375

Miljöchef:

Patrik Henriksen 070-6042793
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Helsinge Motorstadion, Söderhamn

Tidsplan:

Fredag: Anmälan och besiktning 18.00-20.00
Lördag: Anmälan och besiktning 07.00-09.00
Funktionärsmöte 09.00 vid klubbstugan.
Förarmöte 09.30 vid klubbstugan.
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Delresultat och slutresultatlistor anslås på anslagstavlan i depån. Slutresultat kommer att finnas på www.smksoderhamn.com

Tävlingens genomförande:

6 förare i varje heat med poängberäkningen 7-5-4-3-2-1.
Seniorer, Damer och Juniorer kör 3 heat därefter gäller för seniorer och damer, A-B-final vid
minst 18 startande vid anmälningstidens utgång, C-final vid minst 24 startande vid
anmälningstidens utgång.
Omgång 1 och 2 körs med förlottade heat, även förlottade startspår. Omgång 3 lottas i
pausen mellan omgång 2 och 3.
För juniorer körs A-B-C-D-final.
Finalerna körs med runner-up.
Vid lika poäng räknas resultatet från 3:e omgången i första hand, 2:a i andra hand o.s.v
och därefter lottning.
Kvalheaten körs 3 varv och finalerna 5 varv.

1:an i A-finalen får 22 poäng.
Tävlingen körs med alternativspår.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

Max 150 startande totalt. Minimum 70 startande.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150 startande totalt.

Startordning:

Juniorer, Damer, Seniorer.

Startuppställning:

6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag (-1 poäng) på sitt resultat från det aktuella heatet. Föraren erhåller dock inte lägre poäng än 0, det är inte tekniskt möjligt i vissa resultatgivningsprogram. Finaler: omstart.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglementet. Ej dubb.

Avgifter:

Seniorer och Damer 300 kr. Juniorer ingen avgift.
Tel + efteranmälan 100kr. Utebliven avanmälan 500kr enl FR reglementet.
Använd gärna swishbetalning i anmälan.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.
Prisutdelning sker efter avslutad tävling vid klubbstugan.

Upplysningar, telefonnummer:

Anna Jonsson 070-3427158

Återbud, telefonnummer:

Anna Jonsson 070-3427158

Anmälan till:

SBF anmälan online, www.anmalanonline.se/folkrace

E-post:

mbirgersson10@gmail.com

Delad bil:
Ni som delar bil anger det på anmälan så minskar risken för att få starta i
heaten efter varandra.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se