Inbjudan till Bilklubben Dundret, Gällivare

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Bilklubben Dundret, Gällivare

Tävling:

Polcirkelpokalen INSTÄLLD!

Tävlingen inlagd:

2019-08-21

Tävlingsdatum:

2019-09-14

Sista anmälningsdatum:

2019-09-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Benny Karlberg, 070-349 74 01

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Hannah Andersson

Domare:

Britt-Marie Fherm

Teknisk chef:

Knut Johansson

Säkerhetschef:

Tommy Vestin

Miljöchef:

Mats Högnelid
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Dunderbanan/Gällivare Karta och kordinater: http://bilklubbendundret.se/banan.html

Tidsplan:

Fredag 2019-09-13
16:00 Grindarna öppnas!
Lördag 2019-09-14
08:00-09:45 Anmälan och besiktning
10:00 Funktionärssammanträde
10:00 Förarsammanträde vid huvudposteringen
10:30 Första start

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan vid sekretariatet löpande under tävling.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen arrangeras med publik. Varje förare kör 3 kvalomgångar med poängfördelning 9, 7, 5, 3, 2, 1. Alla tre kval räknas. Seniorer kör A, B och C-final (C-final endast vid 20 eller fler deltagare).
Dam kör A och B-final (B-final endast vid fler än 10 deltagare).
Veteran kör A och B-final (B-final endast vid fler än 10 deltagare).
Samtliga juniorer kör final. Runner Up inom respektive klass. Särskiljning 3-1-2, därefter lottning.
Alternativspår körs EN gång/heat.
Efter avslutade A-finaler körs rövarheat om fd LKAB-Trofén enligt separata regler!

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer & veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max 90 seniorer. Veteran, dam och junior samtliga anmälda.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 90 seniorer. Veteran, dam och junior samtliga anmälda.

Startordning:

Junior-Veteran-Dam-Herr

Startuppställning:

Max 6 startande/heat. Startspår förlottas. I finalerna väljer förarna spår efter inkörda poäng.

Miljö:

Se G2

Enligt gällande reglementen, eget avfall medtages av de tävlande. Oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, två tjuvstarter medför uteslutning ur heat. Vid tjuvstart skall samtliga tävlande stanna innan markerad linje, annars utesluts den tävlande ur heatet.

Däckbegränsning:

Fritt ej dubb, däcksvärmning/rensning förbjuden.

Avgifter:

Seniorer, veteraner & Damer 300 kr Juniorer 200 kr.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister samt inteckning i vandringspris LKAB-Trofén för vinnarna av rövarheaten.

Upplysningar, telefonnummer:

BK Dundret 073-072 72 31 Benny 070-349 74 01

Återbud, telefonnummer:

BK Dundret 073-072 72 31 Benny 070-349 74 01

Anmälan till:

via anmälan online Ange om ni delar bil.

E-post:

tavling@bilklubbendundret.se

Bärgning
Kan komma att utföras av traktor med gafflar.

Depå
Inga släpvagnar/husvagnar i depån. Bussar på anvisad plats.
Begränsat antal elanslutningar kan erbjudas mot en avgift på 100kr, först till kvarn gäller!
Depåtystnad mellan 22:00-06:00!
Kom ihåg brandsläckare!
Grillning endast på anvisad plats!

Anbud
Bilar som skall delta även i BK Dundrets tävling 15 september i Jokkmokk anbud efter sista dagen enligt FR 10.3.
I övrigt enligt gällande reglemente.

Rullning
Vid rullning är heatet avslutat för berörd bil!

Bilbyten
Inga bilbyten godkänns oavsett klass!

OBS!
Hemmaförare måste ange namn och telefonnummer på MINST en funktionär. Meddela även om denne har speciella krav på maten.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se