Inbjudan till Ulricehamns motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Ulricehamns motorklubb

Tävling:

Pekka Power Race - OBS Provtävling med alternativspår

Tävlingen inlagd:

2019-08-25

Tävlingsdatum:

2019-10-26

Sista anmälningsdatum:

2019-10-20
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erik Hang 0734-15 35 69

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Mikael Söderlund 0705-83 95 17.

Domare:

Klas-Åke Fredén 0766-77 21 62

Teknisk chef:

Fredrik Hjertén 0768-29 35 55

Säkerhetschef:

Patrik Höög 0705-25 55 29

Miljöchef:

Stig Karlsson 0706-55 76 48
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Bogeringen Kroken 3 km norr Ulricehamn utmed Rv 46 skyltat Motorbana. 0734-15 35 69

Tidsplan:

fredag 25 oktober; Administrativ incheckning 18:00 - 20:00
Besiktning 18:00 - 20:00


Lördag 26 oktober; Administrativ incheckning 07:00 - 08:00
Besiktning 07:00 - 09:00
Förarsammanträde 09:30 på startplattan
Första start 10:00
Finaler direkt efter kvalomgångarna

Resultatlistan anslås:

på containern vid startplattan efter varje heat. Resultatlista kommer att finnas på UMKs hemsida www.umk.se efter tävlingen

Tävlingens genomförande:

Startmetod är med ljus.
Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängberäkning 7,5,4,3,2,1.
Vid särskilning gäller omgång 3,2,1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning.
Den tävlande måste passera målflagg för att få poäng.
Kvalomgång 1 & 2 är förlottade, omgång 3 lottas under dagen. Uppflyttning av deltagare till
annat heat vid framkörning kan ske för att få fulla heat.
Kvalen körs i 3 varv. Finaler i 5 varv, vi tillämpar runner-up.
Seniorer kör A,B och C final.
Dam- och junior kör A final vid 15 anmälda/klass.
B-final körs vid mer än 15 anmälda/klass, vid anmälningstidens utgång.
Vid 6 startande eller mindre/klass, körs 3 kvalheat á 3 varv och 1 finalheat á 5 varv där
poäng räknas från samtliga heat, vid lika poäng avgör finalheatet.

OM NI DELAR BIL ANGE DETTA VID ANMÄLAN (ni kommer att ha samma startnummer)

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

max 120 startande

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

max 120 startande

Startordning:

kval: Senior-Dam-Junior, veteraner kör med seniorer. Final; se programblad

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd. I kvalomgångarna är startspår förlottade i samtliga heat.

Miljö:

Se G2

Olja/vattenuppsamlare och presenning enl. folkracereglementet och G2. Miljöstation finns i depån

Åtgärd vid tjuvstart:

2 poängs avdrag vid tjuvstart i kvalomgång, vid mer än en tjuvstart av samma förare gäller uteslutning ur heat. I finaler gäller omstart och vid mer än en tjuvstart gäller uteslutning.

Däckbegränsning:

Däck enligt folkracereglementet

Avgifter:

Senior och Dam 300 kronor
Juniorer 200 kronor. Betalas tävlingsdagen.

Efteranmälan: ordinarie startavgift + 200 kronor.Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Prisutdelning sker på startplattan eller besiktningshall (vid dåligt väder) så snart som
möjligt efter sista finalheatet.

Upplysningar, telefonnummer:

Erik Hang 0734-15 35 69

Återbud, telefonnummer:

Kicki H Klemetz 0705-87 79 19. Senast 48 timmar före första start, i annat fall debiteras 500 kronor. Inga återbud via messenger eller FB godkännes.

Anmälan till:

Anmälan online till Kicki H. Klemetz

E-post:

hklemetz@gmail.com

Hemma förare:
anmäler och besiktigar sina bilar på fredagen den 25 oktober


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se