Inbjudan till Västerås MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Västerås MS

Tävling:

Autoexpertenracet

Tävlingen inlagd:

2019-09-01

Tävlingsdatum:

2019-10-19

Sista anmälningsdatum:

2019-10-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Niklas Fransson, 0706-61 63 64

Biträdande Tävlingsledare:

Håkan Persson

Raceontroller:

Robert Ledin

Domare:

Erik Wahlqvist

Teknisk chef:

Tobias Hiltunen

Säkerhetschef:

Tommy Malmberg

Miljöchef:

Bert Svanberg
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Västerås MS Malma 11, 021-38 41 00

Tidsplan:

Anmälan: 06.00-09.00, i klubbstugan
Besiktning: 06.00-09.00, vid asfaltsplan
Förarmöte: 09.30, i tältet på asfaltsplan
Första start: 10.00

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande vid speakertornet

Tävlingens genomförande:

3 kval omgångar i 3varv

Poängberäkning, 7,5,4,3,2,1, omgång 3,2,1 vid lika poäng till finalerna

Finaler efter antal startande vid anmälans utgång, går i 5 varv, runner up tillämpas

Dam/Vet går in i senior klassen vid färre än 12 anmälda

Alternativspår finns och skall åkas 1gång per heat

Prisutdelning sker efter anbudens utgång, vid speakertornet.
Föraroverallen skall vara på
Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteraner

Antal startande i respektive klass:

Totalt max 120st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt max 120st

Startordning:

Dam/Veteran, junior och seniorer

Startuppställning:

Max 6st i bredd

Miljö:

Se G2

Presenning och uppsamlingskärl under bilen skall finnas. 1st brandsläckare på minst 6kg skall finnas väl synligt vid varje bil.

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstart, backa tillbaka, andra tjuvstart av samma bil uteslutning

Däckbegränsning:

Enligt reglemente

Avgifter:

Senior, dam/veteran 300kr
Juniorer 200kr

Efteranmälan 250kr

WO senare än 48h före start, 500kr

Anmälan betalas på plats via kort, swish eller jämna kontanter

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler till alla finalister

Heatvinster kommer att delas ut under dagen


Upplysningar, telefonnummer:

Jocke 073-05 10 789

Återbud, telefonnummer:

Via mail: kjleb@outlook.com

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

Kjleb@outlook.com


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se