Inbjudan till Umeå Automobilklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Umeå Automobilklubb

Tävling:

Laitis Folkracetävling

Tävlingen inlagd:

2019-09-10

Tävlingsdatum:

2019-10-19

Sista anmälningsdatum:

2019-10-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Peter Sandow

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Vakant

Domare:

Leif Sjöström

Teknisk chef:

Lars Isakssson

Säkerhetschef:

Paul Strandgren

Miljöchef:

Anton Mattsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Bussjöbanan, Umeå

Tidsplan:

Måndag 14 okt. 24.00 Anmälan stänger
Fredag 18 okt. 18,00-20,00 Adm. incheckning öppen
18,00-20,00 Teknisk kontroll
Lördag 19 okt. 06,30-08,00 Adm. incheckning öppen
06,30-08,30 Teknisk kontroll
09,00 Förarsammmanträde
09,30 Första start
Tidsplan kan komma justeras beroende på antalet anmälda

Resultatlistan anslås:

I depån fortlöpande

Tävlingens genomförande:

Samtliga startande kör 3 st. kvalomgångar om 3 varv 6 bil/heat
Alla kvalomgångar räknas
Finaler: Herr A,B,C 5 varv
Dam/Jun/Supersen. A B-final om 15 st. eller fler startande 5 varv
Runner-up gäller i finaler
Alternativspår kommer att tillämpas
Vid rullning är heatet avbrutet för rullad bil

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Totalt anmälda max 100 st.

Gallringsmetod:

Efter ankomstdatum

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt max anmälda 100 st.

Startordning:

Jun / Supersen. / Dam / Herr

Startuppställning:

Lottas i datorprogram

Miljö:

Se G2

Enl. G 2.

Åtgärd vid tjuvstart:

Felaktig start: Första bil som utför felaktig start tilldöms 2xJoker (alternativspår).

Däckbegränsning:

Fritt, odubbat. Däcksvärmning förbjudet

Avgifter:

Herr/Dam/Supersen: 300:-
Junior: 200:-
Efteranmälan 100:- extra

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser

Upplysningar, telefonnummer:

Anton Mattsson 072-588 66 63

Återbud, telefonnummer:

Mail: uakanmalan@telia.com

Anmälan till:

uakanmälan@telia.com

E-post:

uakanmalan@telia.com


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se