Inbjudan till SMK Dala Falun, Matsarvsvägen 12 A, 79177 Falun

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Dala Falun, Matsarvsvägen 12 A, 79177 Falun

Tävling:

Fläskracet

Tävlingen inlagd:

2019-10-09

Tävlingsdatum:

2019-11-16

Sista anmälningsdatum:

2019-11-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Patrik Wikström 070 – 649 33 29

Biträdande Tävlingsledare:

Fredrik Wikström 070 – 640 55 58

Raceontroller:

Mats Myrberg 073 – 057 01 46

Domare:

Marie Johansson 070 - 585 63 36

Teknisk chef:

Martin Hedberg 070 – 222 71 57

Säkerhetschef:

Erik Nordengren 070 – 387 19 76

Miljöchef:

Åke Malkusson 073 – 805 25 48
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kniptjärn. Följ skyltar mot Falukrossen från Rv 50/E16 med avfart i Karlsviksbacken, Trafikplats Karlsvik, mellan Falun och Borlänge.

Tidsplan:

Anmälan och besiktning 06.30 – 08.15
Förarsammanträde framför sekretariatet 08.30
Första start 09.00

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavlan vid sekretariatet. Slutgiltig resultatlista finns i samband med prisutdelningen och på hemsidan. Skickas ej!

Tävlingens genomförande:

Deltagarna ges möjlighet att åka 3 st kvalheat á 3 varv på grus/asfalt. Finaler körs i 5 varv.

Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1. Uteslutning ur heat ger ingen poäng.

Damer/veteraner, Seniorer: A-B final vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande.
Juniorer: A-B finaler vid minst 14 startande.

Alternativspår finns och skall köras en gång per deltagare och heat. Förare som ej kör
alternativspåret eller kör det mer än en gång/heat utesluts ut heatet.

Samtliga finaler körs med ”Runner Up”

Särskiljning:
1. Högsta heatpoäng oavsett omgång.
2. Minst antal svartflagg.
3. Omgång 1,2,3
4. Därefter lottning.

0 poäng för brutet heat räknas om högre kvalificering än ingen poäng för
uteslutning ur heat.

Startmetod: När bilarna är uppställda på resp. startplatser visas ”Ready to Race” skylten,
i och med detta ska den tävlande vara klar för start.
Starten går när den röda ljussignalen blir grön.

Telefon tävlingsdagen 070-513 92 82


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och dam/veteran.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 startande totalt. Vid färre än 40 anmälda vid antal anmälningstidens utgång kan arrangören med domarens godkännande ställa in tävlingen.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

x

Startordning:

Meddelas vid förarsammanträdet.

Startuppställning:

6 bilar i bredd, förlottade startspår i kval. I finaler väljer den med högsta poäng startspår först.

Miljö:

Se G2

G2 samt enligt FR-reglementet.

Åtgärd vid tjuvstart:

Bestraffning vid tjuvstart är – 1 poängs avdrag av poängen från kvalheatet. Förarens andra tjuvstart i heatet medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Fritt enligt folkracereglementet. Ej dubb eller annat slirskydd.

Avgifter:

Seniorer 300:-
Dam/veteran 300:-
Juniorer 200:-
Efter- och telefonanmälan + 50:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Fläskpriser till finalisterna.

Prisutdelning sker vid sekretariatet.

Upplysningar, telefonnummer:

Fredrik Wikström 070 – 640 55 58

Återbud, telefonnummer:

Karin Malkusson 073-033 57 01 Tävlingsdagen även på telefon 070 – 513 92 82

Anmälan till:

Anmälanonline eller eller SMK Dala Folkrace, Matsarvsvägen 12 A, 791 77 Falun, senast 2019-11-08.

E-post:

folkrace.bmk@telia.com

Säkerhet:
Nedre Norra Bilsportförbundets policy angående rullade bilar tillämpas.
Se www.nnbf.se Rullad bil som blir stillastående = brutet heat.
Du som förare skall ur bilen innan den vändes rätt.

Alkotest kan förekomma

OBS!!!!
OBS !!!!! Ange på anmälan om du delar bil.

.
SMK Dala Falun hälsar alla hjärtligt välkomna!!!Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se