Inbjudan till Hällefors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hällefors MK

Tävling:

OKQ8-Lindströmssprinten OBS! Flyttad från 5 jan.

Tävlingen inlagd:

2019-11-09

Tävlingsdatum:

2020-02-29

Sista anmälningsdatum:

2020-02-23
Funktionärer

Tävlingsledare:

Thorleif Höök 070-3806566

Biträdande Tävlingsledare:

TBA

Raceontroller:

TBA

Domare:

Klabbe Fredén 070-8593561

Teknisk chef:

Jimmy Larsson 076-1707727

Säkerhetschef:

Nina Höök 070-6791769

Miljöchef:

Lennart Anderson 070-6713275
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sångens Motorstadion, Hällefors

Tidsplan:

08.00-10.00 Anmälan i serveringen
08.15-10.15 Besiktning vid lysmasten i depån
10.30 Förarmöte
11.00 Första start

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på den officiella anslagstavlan.

Tävlingens genomförande:

Folkracesprint:
Varje förare erbjuds åka tre sträckor på tid.
Sträckans längd ca 2700 m med spolat
underlag.
Alla tider räknas ihop till en totaltid och
snabbast vinner.
Vi kör Senior RWD o FWD, junior, dam och
veteran.

Teamtävling: Tre förare på samma bil och
oavsett klass, tiderna räknas ihop och
snabbast
vinner.

Fri framkörning till start för att ge delade bilar
erforderlig tid att hinna byta förare.
Nedräkningsklocka i starten, fotocell vid
målgång. Tiden anges ner till hundradelar.
Särskiljning omg 3,2 och sist 1.

OBS! Det blir mörkt tidigt, därav belysningskrav
på tävlingsbilen, se "Belysning".

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 st.

Startordning:

Junior-dam-veteran-Senior RWD och senior Fwd.

Startuppställning:

En och en med 1 minuts mellanrum.

Miljö:

Se G2

Miljö enligt G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Bestraffning vid tjuvstart enl. rallyreglementet. Första tjuvstarten=10 sek tillägg. Andra tjuvstarten= 60 sek tillägg. Tredje gången=uteslutning ur tävlingen.

Däckbegränsning:

Personliga däck enl. FR-T 2.1.2. Max 22 dubb/dm. Dubb enl. gällande däckreglemente och monterade utifrån.

Avgifter:

Seniorlicens 300:-
Juniorlicens 200:-
Teamtävling 150:- per ekipage.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser 1 per 4 startande i klassen och
teamtävlingen.
Pris till totalsegraren.
Sträckpris till snabbaste ekipage på varje
sträcka.
Hederspriser från våra sponsorer som delas
och lottas ut bland förare och funktionärer.

Upplysningar, telefonnummer:

Totto Höök 0703806566

Återbud, telefonnummer:

Totto Höök 0703806566

Anmälan till:

Johnny Salvér 0706095888

E-post:

johsal1@msn.com

Belysning:
Belysning på bilarna krävs,
denna är personlig. Max extrabelysning är 4
st extraljus eller LED-ramp max 52". Ljusen ska
vara väl fastsatta och inte utgöra fara
för tredje man.
Bilar med sprintvagnbok får dessutom ha
original framljusarmatur kvar med
halv- och helljusfunktion.
Alla bilar ska stående rött ljus bakåt, minst 2 st
12V 4W och de ska vara kopplade så de
kan fungera även när huvudbrytaren är
avstängd. (ska aktiveras vid avkörning etc...)
Dessa ljus ska sitta antingen i bakrutan med
600 mm C-C eller i bakljusen.

Vatten:
Vatten finns i depån, dock inte
dricksvatten.

Hemmaförare:
Ni ska ha ett godkänt
spolpass på 4 timmar plus 2 funktionärer
angivna på anmälan. Dessa ska tjänstgöra på
tävlingsdagen. Bangruppen förser er med
en tid som passar, ger instruktioner hur man
gör och godkänner insatsen. Mer info på
Hällefors MKs Spolgrupp på Facebook.

Boende:
Hällefors Vandrarhem 0591-
13000 eller Hellefors Herrgård 0591-10089
har
boende ca 4 km från tävlingsplatsen.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se