Inbjudan till Eskilstuna Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Eskilstuna Motorklubb

Tävling:

Luciarullet K-Gs Minne

Tävlingen inlagd:

2019-11-01

Tävlingsdatum:

2019-12-08

Sista anmälningsdatum:

2019-12-02
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anita Pentell

Biträdande Tävlingsledare:

Ronny Jansson, Jonas Lagergren

Raceontroller:

Håkan Persson

Domare:

Sture Norlin

Teknisk chef:

Elin Eriksson

Säkerhetschef:

Kåge Olsson

Miljöchef:

Kåge Olson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Ekebybanan

Tidsplan:

Anmälan 06:00 - 08:30
Besiktning St.nr 1 - 30 06.30 - 07.00 St.nr 31-60
07.00 - 07.30
St.nr 61 - -07.30 - 08.00 Juniorer Damer 08.00 -
08.30
Förarsammanträde 09.00
Första start 09:30

Resultatlistan anslås:

Delresultat efter vart 3:dje heat Fulllständigt resultat via mail.

Tävlingens genomförande:

Klasserna kör 3 förlottade kvalomgångar samt A, B, C- Finaler (antal finaler beroende på
antal anmälda i resp. klass). Heaten omfattar 3 varv. Finaler körs i 5 varv.
Poängberäkning 7,5,4,3,2,1
Vid lika poäng till final räknas omgång 3, 2, 1 och därefter lottning.
Vid mindre än 6 st. damer sammanlottas dessa med seniorklassen.
Rödflaggat heat körs sist i omgången. Om sista heatet skall köras om sker detta 5 minuter
efter att sista bilen lämnat banområdet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner

Antal startande i respektive klass:

Max 120 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 st

Startordning:

Seniorer Jun. dam/vet.

Startuppställning:

6 bilar

Miljö:

Se G2

Miljöstation bakom klubbhuset. Soptunnor finns i Depån.

Åtgärd vid tjuvstart:

Backa tillbaka. Se även FR 7.5

Däckbegränsning:

Meddelas i PM 1 Målsättningen är odubbade däck.

Avgifter:

Sen. Dam 300:- Jun.200:- Startavgiften skall inbetalas via BG 5184-8653 swish 1236929012 och
finnas bokförda på klubbens konto senast torsdagen den 5 dec.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler utdelas till de 3 första i varje final i övrigt minnespriser. Vi kommer att lotta ut priser bland samtliga tävlande.
Prisutdelning med korande av Lucia efter avslutad tävling.

Upplysningar, telefonnummer:

070-6504532 ej efter 21,00

Återbud, telefonnummer:

070-6504532 ej efter 21,00

Anmälan till:

Eskilstuna MK Box 271 631 04 Eskilstuna

E-post:

eskilstunamk@swipnet.se

Övrigt
Sen. Dam 300:- Jun.200:- Startavgiften skall inbetalas via BG 5184-8653 swish 1236929012
och finnas bokförda på klubbens konto senast torsdagen den 5 dec. Väl mött till det 39:e
Luciarullet.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se