Inbjudan till Jönköpings Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Jönköpings Motorklubb

Tävling:

LUCIARACET 2019

Tävlingen inlagd:

2019-10-05

Tävlingsdatum:

2019-12-14

Sista anmälningsdatum:

2019-12-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Beatric Ågren Karlsson 076-8148642

Biträdande Tävlingsledare:

Ann-Marie Nottemark 073-5256902

Raceontroller:

Ulf Karlsson 070-3334915, Per Erik Åberg 070-6580821

Domare:

Åke Gustavsson 073-0613987

Teknisk chef:

Peter Sjögren 070-6559245

Säkerhetschef:

Thony Bergström 070-4234261

Miljöchef:

Jan Halvarsson 072-8625850
Tävlingsinformation Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.


Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tabergsbanan, Sök Tabergsbanan i Google maps. Tel tävlingsdagen 0735-256902

Tidsplan:

Anmälan 06:45- 09.00
(Anmälan i par)
Besiktning (På startplattan) 07.00 –09.00
Hemmaförare besiktar 6,30-7,00 för att sedan hjälpa till i besiktningen
Förarmöte (Vid prispall) 09:15
Första start 09:30

Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavla under speakertorn

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs som en partävling där förarna turas om att köra med samma bil.
Varje par skall bestå av en tjej och en kille som delar på en bil. Första och tredje
omgången körs av tjejer, andra och fjärde omgången av killar. Poängräkning 7,5,4,3,2,1
Femte omgången körs av den som tagit mest poäng, vid lika poäng är det tjejen som
kör.
Därefter kör de 6 bästa paren en final och då kör den som inte körde 5:e omgången.
Samma genomförande för seniorer och juniorer.

Vid eventuell särskiljning till finaler är det bäst poäng i omg 5 som räknas först, därefter
omg 4,3,2,1 och därefter vid behov lottning.
Rödflaggat heat körs om direkt. Man kör inte ut i depån utan åker direkt till startplattan.

Antal varv: Kvalomgångar 3, Finaler 5

Startmetod: Vid start görs tummen upp sedan visas Ready to race skylt. Därefter
startljus. När röd lampa slocknar går starten.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Minimum 25 par, Max 60 par Totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minimum 25 par, Max 60 par Totalt

Startordning:

Meddelas tävlingsdagen

Startuppställning:

max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Se G2 Presenning och Oljeuppsamlare obligatorisk, minst 10 liter ska användas vid uppställning Skrot, däck och skräp tas med av respektive förare. i depån. Miljöstation finns för eventuellt vätskespill från bilar.

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstarten genererar 1extra varv i alternativspåret. Vid en andra tjuvstart, uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet. Utan någon form av slirskydd. Däckrensning förbjuden överallt i enlighet med regelverket.

Avgifter:

Senior: 600:- /paret, Junior: 400:-/paret. Betalas kontant eller via swish vid anmälan
tävlingsdagen. Efteranmälan i mån av plats och möjlighet.

WO avgift vid för sen avanmälan 500:-/anmäld förare
Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Prisutdelning: På startplattan efter finaler. Hederspriser till finalisterna.

Upplysningar, telefonnummer:

Ann-Marie Nottemark 0735-256902

Återbud, telefonnummer:

Ann-Marie Nottemark, (Endast muntligt per telefon) senast 48 timmar före första start. WO avgift 500:-/anmäld förare

Anmälan till:

Endast via anmälan online Hemmaförare ska ange en funktionär vid anmälan

E-post:

am.nottemark@skickat.net


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se