Inbjudan till Borlänge Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Borlänge Motorklubb

Tävling:

INSTÄLLD!!!! Vintertävlingen

Tävlingen inlagd:

2019-12-07

Tävlingsdatum:

2020-01-18

Sista anmälningsdatum:

2020-01-11
Funktionärer

Tävlingsledare:

Patrik Wikström Falun 070-649 33 29

Biträdande Tävlingsledare:

Sven-Erik Sigvardsson Borlänge 073-676 70 66

Raceontroller:

Mats Myrberg Borlänge 073-057 01 46

Domare:

Tillsätts av NNBF

Teknisk chef:

Johan Eriksson Borlänge 070-344 10 47

Säkerhetschef:

Lars Tholander Borlänge 070-234 71 32

Miljöchef:

Björn Aspman Borlänge 070-628 80 58
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Borlänge Motorstadion, Norr Amsberg, 10 km N Borlänge utefter Rv 70 mot Leksand, skyltat Motorstadion.

Tidsplan:

Anmälan och besiktning. 07.00-09.00
Förarsammanträde på startplattan. 09.30
Första start. 10.00

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavlan vid sekretariatet. Slutgiltig resultatlista finns i samband med prisutdelningen och på hemsidan. Skickas ej!

Tävlingens genomförande:

Deltagarna ges möjlighet att åka 3 st kvalheat á 3
varv på spolad bana.

Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i
finalerna.

Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1 uteslutning ur heat
ger ingen poäng.

Seniorer:
A-B finaler vid minst 18 startande, C-final vid
minst 24 startande.

Juniorer och Dam/Veteran:
A-B finaler vid minst 15 startande, C-final vid
minst 22 startande.
Vid färre än 6 Dam/Veteran kör dessa med
seniorer.

Särskiljning:
1. Högsta heatpoäng oavsett omgång
2. Minst antal svartflagg
3. Minst antal observationsflagg
4. Minst antal tjuvstarter
5. Omgång 1,2,3
6. Därefter lottning

Däck är personlig utrustning!
Vid anbudsförsäljning skall 4 st ersättningsfälgar
med hela,
användbara gummidäck (ej små reservhjul) utan
krav på mönsterdjup
medfölja monterat på tävlingsfordonet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, Juniorer och Damer/Veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max 80 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

x

Startordning:

Meddelas vid den administrativa incheckningen.

Startuppställning:

6 bilar i bredd, av resultatprogrammet lottade startspår. I finaler val av spår enligt rankingen.

Miljö:

Se G2

Enligt FR och gemensamma reglementet, brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, presenning och oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart = 1 p avdrag i kvalheatet. Förares andra tjuvstart i heatet medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Fritt enligt folkracereglementet FR-T 2.1.2. Dubb enl. gällande rallyreglemente och monterade utifrån. - Ej sk. isdubb. Däck är personlig utrustning! Se ovan!

Avgifter:

Dam/Veteran/Senior: 300:-.
Junior: 200:-.

OBS! Efter- och telefonanmälan +100:-.

Vid återbud senare än 48 tim. före tävlingens
början, ska enligt regelverket en WO avgift
erläggas med 500 SEK.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspris till finalisterna.

Prisutdelning vid sekretariatet.

Upplysningar, telefonnummer:

Patrik Wikström 070-649 33 29

Återbud, telefonnummer:

Urban Jonsson 073-978 59 11, gärna via SMS

Anmälan till:

Endast anmälanonline.

E-post:

folkrace.bmk@telia.com

Säkerhet:
Rullad bil som blir stillastående =
brutet heat.
Du som förare skall ur bilen innan den vändes rätt.
I enlighet med Nedre Norra Bilsportförbundets
policy, samt Folkraceutskottets rekommendation.

OBS Hemmaförare:

SKALL på anmälningsblanketten ange minst 1
person (Namn + telefonnummer)
som på något sätt skall hjälpa till under tävlingen.
Denne skall anmäla sig vid klubbstugan kl 09.00
tävlingsdagen.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se