Inbjudan till Västerås MS, Västerås

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Västerås MS, Västerås

Tävling:

Marsracet

Tävlingen inlagd:

2020-01-17

Tävlingsdatum:

2020-03-21

Sista anmälningsdatum:

2020-03-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Niklas Fransson, 070-661 63 64

Biträdande Tävlingsledare:

Håkan Persson

Raceontroller:

Nicklas Björkén

Domare:

Erik Wahlqvist

Teknisk chef:

Tobias Hiltunen

Säkerhetschef:

Tommy Malmberg

Miljöchef:

Bert Svanberg
Tävlingsinformation Större service fordon meddelas via anmälan eller till
Jocke Larsson, 073-051 07 89

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Västerås MS Malma 11, Västerås

Tidsplan:

Fredag:
Anmälan 16.45-19.45, i klubbstugan
Besiktning 17.00-20.00 vid mini racing/tältet på asfaltsplan

Lördag:
Anmälan 06.00-08.00, i klubbstugan
Besiktning 06.00-08.00 vid mini racing/tältet på asfaltsplan

Förarsammanträde: 8.30, vid speakertornet

Första start: 09.00

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavlan vid speakertornet

Tävlingens genomförande:

Vid färre än 10st dam/vet kör dessa ihop med seniorerna

Deltagarna ges möjlighet att köra 3st förlottade kvalheat, går i 3 varv

Alternativspår finns och kommer att användas, skall köras en gång per heat

Antal finaler bestäms efter antal anmälda vid anmälans utgång

Finaler körs i 5 varv och med runner-up

Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1, särskiljning vid lika poäng till final är omg 3, 2, 1, därefter lottning

RÖDFLAGG: Direkt tillbaka till plattan utan att passera depån. Passering genom depån innebär uteslutning ur heatet


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max 120 st totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 st totalt

Startordning:

Seniorer, damer/veteraner och juniorer

Startuppställning:

Max 6st bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Västerås MS har ingen miljöbod i depån, Presenning och spillskydd under varje bil. Kom ihåg en 6 kilos brandsläckare vid varje tävlingsbil

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstart ger -1 poängs avdrag på heatets intjänade poäng(2 gånger alternativspår i finalen), en andra tjuvstart av samma person innebär uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enligt reglemente, dubbfritt

Avgifter:

Startavgift:
Seniorer, dam och veteraner 300kr

Juniorer 200kr

Vid återbud senare än 48 tim. före tävlingens
början, ska enligt regelverket en WO avgift
erläggas med 500 SEK.

Vi tar betalt med kort, swish eller jämna pengar vid anmälan

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Jocke Larsson, 073-0510789

Återbud, telefonnummer:

Avanmäl själv via anmalanonline.se på "din sida" före anmälans utgång efter det avanmälan till kjleb@outlook.com eller sms till 073-051 07 89

Anmälan till:

via anmalanonline.se

E-post:

kjleb@outlook.com


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se