Inbjudan till Eskilstuna Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Eskilstuna Motorklubb

Tävling:

Våffelracet INSTÄLLT PÅ GRUND AV CORONAVIRUSET

Tävlingen inlagd:

2020-01-21

Tävlingsdatum:

2020-03-28

Sista anmälningsdatum:

2020-03-13
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jonas Lagergren

Biträdande Tävlingsledare:

Tommy Pettersson

Raceontroller:

Fredrik Bergsten, Håkan Persson

Domare:

Erik Wahlqvist

Teknisk chef:

Runar Karlsson

Säkerhetschef:

Ronny Jansson

Miljöchef:

Ronny Jansson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Ekebybanan Eskilstuna

Tidsplan:

Anmälan 06:45 - 08:45
Besiktning 07,00 - 09,00
Förarsammanträde 09:30
Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

Heatresultat vid sekretariatet, fullständig lista vid tävlingens avslutande

Tävlingens genomförande:

Klasserna kör 3 förlottade kvalomgångar samt A, B, C- Finaler (antal finaler beroende på
antal anmälda i resp. klass). Heaten omfattar 3 varv. Finaler körs i 5 varv.
Poängen utdelas efter passerande av målflagg. Poängberäkning 7.5.4.3.2.1 Vid lika poäng
till final räknas omgång 3, 2, 1 och därefter lottning.
Vid mindre än 6 st. damer sammanlottas dessa med seniorklassen.
Rödflaggat heat körs sist i omgången. Om sista heatet skall köras om sker detta 5 minuter
efter att sista bilen lämnat banområdet.
Alternativspår kommer användas skall köras minst 1 gång

Prisutdelningen kommer ske vid klubbstugan

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Totalt 120 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt 120 st

Startordning:

Seniorer, juniorer, samt dam/veteran

Startuppställning:

6 bilar

Miljö:

Se G2

Miljöstation bakom klubbhuset. Soptunnor finns i Depån. Ingen öppen eld i depån. Uppsamlingskärl,pressening under tävlingsbilen brandsläckare skall finnas synligt vid serviceplatsen

Åtgärd vid tjuvstart:

Backa tillbaka. Se även FR 7.5

Däckbegränsning:

Meddelas i PM 1

Avgifter:

Sen. Dam 300:- Jun.200:-
Startavgiften skall inbetalas via BG 5184-8653 swish 1236929012 och

Finnas bokförda på klubbens konto senast torsdagen den 26 mars.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Utdelas till samtliga finalister. Vid klubbstugan

Upplysningar, telefonnummer:

072-7208639 Jonas ej efter 20,30

Återbud, telefonnummer:

070-5701200 Stefan helst via SMS

Anmälan till:

Eskilstuna MK

E-post:

eskilstunamk@swipnet.se

Övrigt

Startavgiften skall inbetalas via BG 5184-8653

eller swish 1236929012 och finnas bokförda på klubbens konto senast torsdagen den 26
marsi.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se