Inbjudan till Eskilstuna Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Eskilstuna Motorklubb

Tävling:

Våffelracet

Tävlingen inlagd:

2020-01-21

Tävlingsdatum:

2020-03-28

Sista anmälningsdatum:

2020-03-23
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jonas Lagergren

Biträdande Tävlingsledare:

Tommy Pettersson

Raceontroller:

Fredrik Bergsten, Håkan Persson

Domare:

Erik Wahlqvist

Teknisk chef:

Runar Karlsson

Säkerhetschef:

Ronny Jansson

Miljöchef:

Ronny Jansson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Ekebybanan Eskilstuna

Tidsplan:

Anmälan 06:45 - 08:45
Besiktning 07,00 - 09,00
Förarsammanträde 09:30
Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

Heatresultat vid sekretariatet, fullständig lista vid tävlingens avslutande

Tävlingens genomförande:

Klasserna kör 3 förlottade kvalomgångar samt A, B, C- Finaler (antal finaler beroende på
antal anmälda i resp. klass). Heaten omfattar 3 varv. Finaler körs i 5 varv.
Poängen utdelas efter passerande av målflagg. Poängberäkning 7.5.4.3.2.1 Vid lika poäng
till final räknas omgång 3, 2, 1 och därefter lottning.
Vid mindre än 6 st. damer sammanlottas dessa med seniorklassen.
Rödflaggat heat körs sist i omgången. Om sista heatet skall köras om sker detta 5 minuter
efter att sista bilen lämnat banområdet.
Alternativspår kommer användas skall köras minst 1 gång

Prisutdelningen kommer ske vid klubbstugan

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Totalt 120 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt 120 st

Startordning:

Seniorer, juniorer, samt dam/veteran

Startuppställning:

6 bilar

Miljö:

Se G2

Miljöstation bakom klubbhuset. Soptunnor finns i Depån. Ingen öppen eld i depån. Uppsamlingskärl,pressening under tävlingsbilen brandsläckare skall finnas synligt vid serviceplatsen

Åtgärd vid tjuvstart:

Backa tillbaka. Se även FR 7.5

Däckbegränsning:

Meddelas i PM 1

Avgifter:

Sen. Dam 300:- Jun.200:-
Startavgiften skall inbetalas via BG 5184-8653 swish 1236929012 och

Finnas bokförda på klubbens konto senast torsdagen den 26 mars.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Utdelas till samtliga finalister. Vid klubbstugan

Upplysningar, telefonnummer:

072-7208639 Jonas ej efter 20,30

Återbud, telefonnummer:

070-5701200 Stefan helst via SMS

Anmälan till:

Eskilstuna MK

E-post:

eskilstunamk@swipnet.se

Övrigt

Startavgiften skall inbetalas via BG 5184-8653

eller swish 1236929012 och finnas bokförda på klubbens konto senast torsdagen den 26
marsi.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se