Inbjudan till Likenäs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Likenäs MK

Tävling:

INSTÄLLT —> Vinterracet

Tävlingen inlagd:

2020-01-23

Tävlingsdatum:

2020-02-22

Sista anmälningsdatum:

2020-02-15
Funktionärer

Tävlingsledare:

Karin Åslund, 070-627 03 05

Biträdande Tävlingsledare:

Vakant

Raceontroller:

Niclas Persson, 070-355 96 74 / Sven Sandberg, 070-653 04 51

Domare:

Roger Fälth, 070-204 77 89

Teknisk chef:

Lasse Nilsson, 070-634 69 84

Säkerhetschef:

Malin Jonsson, 070-699 99 21

Miljöchef:

Edgar Amén, 070-648 79 43
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Femtåbanan, Ambjörby, 070-627 03 05

Tidsplan:

Anmälan kl 07:00-08:45
Besiktning kl 07:00-09:00
Förarsammanträde kl 09:30 (på startplattan)
Första start kl 10:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på officiell anslagstavla. Ej utskick via post, den tävlande erhåller resultat vid prisutdelningen eller likenasmk.com

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs med alternativspår som ska köras en gång per heat/final.
Alla tävlande kör tre kvalheat med poängberäkning 7-5-4-3-2.
Heaten är förlottade och omfattar tre varv med fem startande.
Vid eventuell särskiljning tillämpas bästa placering i omgång tre-två-ett, skulle
särskiljning
fortfarande behövas tillämpas lottning.
Startspår lottas vid starten i kval och efter placering i final.
Finalerna omfattar fem varv med sex startande.
Antal finaler beroende på antal startande.
Runner up tillämpas.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

Vid färre än 10 st i dam/vet-klassen kör dom ihop med seniorerna.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100 st

Startordning:

Jun, Dam/Vet, Sen

Startuppställning:

5-bilsheat (i möjligaste mån) i kval och 6-bilsheat i final, ljusstart

Miljö:

Se G2

Se G2 / Presenning, uppsamlingskärl och brandsläckare ska finnas

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalheat dras en poäng av den förare som orsakat tjuvstarten, skulle samma förare tjuvstarta igen utesluts denne ur heatet.

Däckbegränsning:

Vinterdäck enligt gällande reglemente. OBS! Personlig utrustning.

Avgifter:

Sen, Dam, Vet 300 kr
Jun 200 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Karin Åslund, 070-627 03 05

Återbud, telefonnummer:

076-340 56 58 / Återbud senare än 48 timmar före start debiteras.

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

lenanilsson6411@gmail.com

Anbud

Lämnas i Anbuds-stugan senast 15 min efter sista finalens målgång.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se