Inbjudan till Tjörns Motorförening

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tjörns Motorförening

Tävling:

Ö-Racet

Tävlingen inlagd:

2020-01-29

Tävlingsdatum:

2020-03-21

Sista anmälningsdatum:

2020-03-16
Funktionärer

Tävlingsledare:

Björn Andersson / 0706764194

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Lars Davidsson / 0705512108

Domare:

Sten Lindberg / 0707136656

Teknisk chef:

Håkan Olausson / 0703889972

Säkerhetschef:

Leif Gunvaldsson / 0706704946

Miljöchef:

Per Gunvaldsson / 0735396591
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Fagerfjällsbanan Budalsvägen 281 471 98 Fagerfjäll

Tidsplan:

Anmälan 07.00-09.00.

Besiktning 07.00-09.00 på startplattan

Förarsammanträde 09.30 på startplattan.

Första start 10.00

Prisutdelning sker direkt efter avslutad A-final Seniorer, framför resultattavlan i
depån.

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavlan i depån.

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 kvalomgångar. Seniorer, damer/veteraner och juniorer beroende på
antal startande i varje klass.

B final vid minst 15 startande, C final vid minst 28 startande, D final vid minst 45
startande.

Kvalen 3 varv, finaler 5 varv. Runner-up tillämpas.

Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1.

Särskiljning vid lika poäng: bäst poäng i kval 3, kval 2 och därefter lottning.

Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat.

Vid tjuvstart omstart direkt. Alla förare under observation.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, veteraner och damer

Antal startande i respektive klass:

Max 100 st totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 st totalt

Startordning:

Anges på förarsamanträdet

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter medför uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente

Avgifter:

Senior, Dam och veteraner 300kr

Juniorer 200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.
Förare skall vara iklädd knäppt föraroverall vid prisutdelningen

Upplysningar, telefonnummer:

Håkan Olausson / 0703889972

Återbud, telefonnummer:

Malin / 0763406147

Anmälan till:

Anmälanonline.se

E-post:

Malinnyman92@hotmail.com

Delad bil
Skriv gärna det när ni anmäler er


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se