Inbjudan till SMK Trollhättan

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Trollhättan

Tävling:

Aprilracet INSTÄLLD PGA CORONAVIRUSET

Tävlingen inlagd:

2020-02-07

Tävlingsdatum:

2020-04-04

Sista anmälningsdatum:

2020-03-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Cathrine Eriksson 0705-641052

Biträdande Tävlingsledare:

-

Raceontroller:

Christer Johansson 0703-332332

Domare:

Siv Carlsson 0761-124213

Teknisk chef:

Eva Bergkvist 0735-321973

Säkerhetschef:

Fredrik Lindström 0739-028154

Miljöchef:

Magnus Ericsson 0736-178192
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Arena Hedeäng, 0736-814745

Tidsplan:

Besiktning på startplattan 07:30-09:00

Anmälan 07:30-09:00

Förarsammanträde vid prispallen 09:30

Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan i depån efter varje avslutat heat.

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör tre omgångar. Seniorer, dam, veteran och juniorer.
Dam och veteran klass körs vid minst 6 anmälda annars lottas de in i seniorklass.

B-final vid minst 15 startande, C-final vid minst 28 startande, D-final vid minst 45
startande i varje klass.

Kvalen 3 varv, finaler 5 varv, runner up tillämpas.
Alternativspår tillämpas och skall köras 1 gång per heat

POÄNGBERÄKNING 7-5-4-3-2-1

SÄRSKILJNING VID LIKA POÄNG.
Bästa poäng I 3:e omgång, 2:a omgång, därefter lottning av tävlingsledare och
administrativ chef.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, junior, dam/veteran.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 totalt.

Startordning:

Meddelas på förarmötet.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente.

Avgifter:

Senior, Dam/Veteran 300:-
Junior 200:-

Vid avanmälan senare än 24 timmar innan första start debiteras en avgift på 500kr.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspris till samtliga finalister.
Förare som deltar i prisutdelningen, som sker i direkt anslutning till tävlingen skall vara i
klädd föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Angelica Eriksson 0736-814745

Återbud, telefonnummer:

Angelica Eriksson 0736-814745

Anmälan till:

Via anmalanonline.se

E-post:

kansli@smktrollhattan.com

Hemmaförare
Hemmaförare skall namnge minst 2 funktionärer på anmälan med
telefon nr

Depåområde
Depåområdet hålls öppet from 12.00 fredagen den 3/4-20

Delad Bil
Vid delad bil skall båda förare ange detta i anmälan

Funktionärer
Funktionärer samlas på tävlingsdagen 09:15 vid röda huset uppe på
banan.

Swish

Swish nr för anmälan, anbud, kiosker och inträde finns angivet på
tävlingsområdet.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se