Inbjudan till Tomelilla Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tomelilla Motorklubb

Tävling:

Påskracet-INSTÄLLT PGA CORONAVIRUSET

Tävlingen inlagd:

2020-02-11

Tävlingsdatum:

2020-04-10

Sista anmälningsdatum:

2020-03-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Julia Jönsson tel.: 0723-631747

Biträdande Tävlingsledare:

Jimmy Hörberger tel: 0702-520594

Raceontroller:

Tina Lennartsson tel: 0707-678510

Domare:

Tommy Ask tel: 0705-654483

Teknisk chef:

Marcus Lennartsson tel: 0739-500918

Säkerhetschef:

Lars Koppetsch

Miljöchef:

Robban Krondahl
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Svampabanan Tomelilla

Tidsplan:

Torsdag 9/4:
Anmälan Race Office kl 18:00-20:00
Besiktning kl 18:15-20:15
Fredag 10/4:
Anmälan Race Office kl 06:30-07:30
Besiktning kl 06:45-07:45
Förarsammanträde kl 08:30
Första start: kl 09:00
Anmälan görs i Race Office ute på fältet.
Besiktning i besiktningshallen.

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan i depån

Tävlingens genomförande:

Signeringslistor kommer att användas vid förarsammanträdet.
Dessa ska signeras innan förarsammanträdet börjar.
Listorna finns utanför depåsekreteriatet.

Krokiga spåret med alternativspår.
Alla kör 3 kvalomgångar.
Därefter finaler.
Kvalomgångarna körs 3 varv.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1 för alla.
Poängen från samtliga kvalomgångar räknas.
Alternativspår kommer att användas och skall köras 1 gång per
heat/final och är det vänstra yttre spåret i sista svängen innan målgång.
Framkallning till start sker via heattavlan på backen .
Framkallningsfållor finns bakom startplattan.
Startspår på startplattan lottas.
Utkörning från banan sker i grind en direkt efter målgång.
Vid svartflagg eller teknisk flagg kör ut genom ravinen.
Finaler:
A-final körs i alla klasser.
Vid 18 st anmälda i resp klass vid anmälningstidens utgång, körs B-final,
vid 25 st körs C-final.
Alla finaler körs 5 varv med max 6 startande på ett led. Runnerup
system tillämpas.
Vid lika poäng särskiljes enligt följande: 1:a hand tredje kval, 2:a
hand andra kval , etc,
därefter lottning. Bästa poäng väljer startspår först.
Startmetod: Tummen upp av startpersonal, Ready-to-race skylten
visas från vänster
sida, starten går när röda lampan släcks.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Sen-jun-dam

Startuppställning:

Max 6 bilar på ett led

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning vid första tjuvstarten i både heat och final. Omstart direkt.

Däckbegränsning:

Enl folkrace-reglemenetet

Avgifter:

Senior/Dam 300:-
Junior 200:-
Det går att betala med swish, kort och kontant i anmälan. Vi slipper
gärna kontanter.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister som delas ut vid prisutdelningen framför
klubbstugan i depån
efter avslutad tävling . Pristagare ska vara iklädda föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Julia Jönsson tel:072-3631747

Återbud, telefonnummer:

Endast till Linda Svensson tel: 0704-417481 senast 2020-04-08 kl 09:00 endast sms. Ni får bekräftelse på avanmälan

Anmälan till:

Tomelilla MK via Anmälan Online

E-post:

anmalan@tomelillamk.com

Anbud
OBS! Endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är giltiga
vid anbud!
Anbud skall vara inlämnat i besiktningshallen,
senast 15 min efter avslutad A-final. Anbudsblanketter och kuvert
tillhandahålles av Tomelilla MK och kan hämtas i depåsekreteriatet under hela dagen.
Anbudsförfarandet sker framför klubbstugan efter prisutdelningen.

Avlastning / Lastning
Sker ute på bingofältet. Inga släpar i depån.

Depå
Depåuppställning sker fritt. Depån öppnas Torsdagen den 9/4 kl
16:00. Det är inte tillåtet att förhandsboka några platser i depån innan denna
öppnas. Pga av våra säkerhetskrav tillåts inga husvagnar i depån.

Mekaniker
Förare entréband till högst 1 mekaniker och dessa delas ut i
Raceoffice i samband med anmälan. Armband ska sitta på armen vid ingång till
depån.

Protest
Lämnas till förarkontaktman som sedan kontaktar tävlingsledningen.

Rödflaggat heat
Förare i ev rödflaggat heat kör direkt till depån och heatet körs
om sist i omgången i resp klass. Om det är sista heatet i klassen så
körs det om efter 5 min eller enligt annat beslut från tävlingsledningen.
Gäller ej vid tjuvstart, då det är omstart direkt.

Miljö

Uppsamlingskärl samt presenning under tävlingsbilen ska finnas.
Presenning ska vara en tjockare sort, inte tunn, vävd.
Varje tävlingsfordon skall vid ingången till sin depåplats ha en brandsläckare på minst 6
kg,den skall vara väl synlig samt absorberingsmedel.

Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se