Inbjudan till Vimmerby Motorsällskap.

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vimmerby Motorsällskap.

Tävling:

Påskracet ,Deltävling i smålandscupen INSTÄLLT PGA CORONAVIRUS

Tävlingen inlagd:

2020-02-12

Tävlingsdatum:

2020-04-10

Sista anmälningsdatum:

2020-03-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Beatrice Ågren Karlsson 076- 814 86 42, Leena Tidman Åberg 070- 313 21 07.

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Åke Gustavsson 073- 061 39 87. Lars-Gunnar Olsson 070- 627 67 79.

Domare:

Per-Erik Åberg 070-658 08 21.

Teknisk chef:

Ted Rintala 070- 234 17 39.

Säkerhetschef:

PA Mårtensson 073- 058 39 41.

Miljöchef:

Dennis Strid 070- 654 10 85.
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gnagaredalen Vimmerby 076-8148642

Tidsplan:

Anmälan (i klubbstugan) 07.00-08.45
Besiktning (på startplattan) 07.00-09.00

Förarsammanträde (startplattan) 09.30
Första start 10.00

Hemmaförare anmäler sig 06:45 för att sedan tilldelas uppgifter för dagen.

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande vid sekretariatet. Slutgiltiga Finns på www.vimmerbyms.com efter tävlingen.

Tävlingens genomförande:

Tävlingens genomförande: Enl. Smålandscupen 2020.

Alla kör 3 omgångar varav 1 är förlottad. Vid lika poäng till final räknas poäng i omgång
3,2,1 därefter lottning utav tävlingsledningen.
Poäng delas ut efter målflagga. Heat körs 3 varv, finaler 6 varv.

Finalerna körs med runnerupp. Utsedd plats av tävlingsledningen kommer att finnas för
tankning.

Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på
startplattan släpps detta först. Om sista heatet i omgången skall köras om sker detta fem
minuter efter sista bil har lämnat banan.

Skulle rödflaggan komma i slutet av en final. Så är det tävlingsledningen som tar beslutet att
ev. godkänna en tankning på utsedd plats. Vid rödflagga kör ut ifrån banan sedan in genom
startgrinden (EJ genom lottningsfållan)


Startmetod: Ready to race-skylt och ljussignal. Starten går när röd lampa slocknar.

Kommande PM är lika bindande som denna inbjudan. Slumpmässiga alkotester kan komma
att ske under hela dagen.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer.

Antal startande i respektive klass:

max 90 seniorer. Vid fler anmälda seniorer 3/4 upprättas reservlista som rings in vid återbud. Minst 60 anmälda totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

max 90 seniorer. Vid fler anmälda seniorer 3/4 upprättas reservlista som rings in vid återbud.Minst 60 anmälda totalt.

Startordning:

Senior, dam/veteran, junior.

Startuppställning:

MAX 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning vid tjuvstart.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet.

Avgifter:

Senior 300 kr.
Junior 200 kr.

Efteranmälningsavgift 100 kr.
Arrangören beslutar om efteranmälan är möjlig i respektive klass.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Vid lika poäng till final räknas poäng i omgång 3,2,1 därefter lottning utav tävlingsledningen.
Poäng delas ut efter målflagga.

Priser till samtliga finalister.

Prisutdelning efter anbudstiden.

Upplysningar, telefonnummer:

Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42, Leena Tidman Åberg 070-313 21 07.Kvällstid.

Återbud, telefonnummer:

Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag till tävlingsledningen Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42.Ej anmälan om återbud om återbud debiteras med wo-avgift enligt folkracereglementet.

Anmälan till:

Anmälan via Folkrace Online och ska vara arrangören tillhanda senast fredagen 3 april 2020 Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan samtyckt till att personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister, oavsett mediaform för offentliggörande.

E-post:

folkrace@vimmerbyms.se

Övrigt:


PM kommer skickas ut efter anmälningstidens utgång
Om ev besiktning sker även under torsdagen 9 april

Inbjudan kommer även finnas på vår hemsida
www.vimmerbyms.com

Återbud: Lämnas på telefon KVÄLLSTID EFTER anmälningstidens utgång, innan dess sköter du
det via mina sidor på anmälan online.

Kommande PM är lika bindande som denna inbjudan. Slumpmässiga alkotester kan komma att
ske under hela dagen.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se