Inbjudan till Hagfors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hagfors MK

Tävling:

Hagfors MK 2- dagars

Tävlingen inlagd:

2020-02-13

Tävlingsdatum:

2020-05-15 -> 2020-05-17

Sista anmälningsdatum:

2020-05-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Karin Åslund, 070-6270305

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Niclas Persson, 070-3559674 & Tobias Evstrand 073-8279861

Domare:

Kenneth Svensson, 070-5124477

Teknisk chef:

Ricky Bergsman, 070-3313306

Säkerhetschef:

Sven Sandberg, 070-6530451

Miljöchef:

Benny Martinsson, 070-6086038
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hagforsvallen

Tidsplan:

Anmälan och besiktning fredag 17.00-20.00
Anmälan och besiktning lördag 6.30-8.00
Förarsammanträde 8.30
Första start 9.00


Resultatlistan anslås:

Officiella anslagstavlan rullande under dagen

Tävlingens genomförande:

Lördag:
Alla tävlande kör tre kvalheat med poängberäkning 7-5-4-3-2.
Söndag:
Alla tävlande kör två kvalomgångar med poängberäkning 7-5-4-3-2.

Heaten är förlottade och omfattar tre varv med fem startande.
Vid eventuell särskiljning tillämpas bästa placering i omgång fem-fyra-tre-två-ett, skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.

Finalerna omfattar fem varv med sex startande. Startspår efter placering.
Antal finaler beroende på antal startande.
Runner up tillämpas.

Tävlingen körs med alternativspår som ska köras max en gång per heat/final.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

Vid 15 damer och 15 veteraner = delad klass

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150 st totalt

Startordning:

Jun, dam/vet, sen

Startuppställning:

5- bils heat i kvalen, 6 bilar i finalerna

Miljö:

Se G2

Hel presenning och uppsamlingskärl under bilarna! Brandsläckare väl synlig.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart i kvalet ger minus 1 poäng. Två tjuvstarter av samma förare = uteslutning ur heatet. I final, två tjuvstarter av samma förare = uteslutning.

Däckbegränsning:

Enl. gällande reglemente

Avgifter:

Senior 300kr & Junior 200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister + utlottnigspriser

Upplysningar, telefonnummer:

Jonas Granberg, 070-5838072

Återbud, telefonnummer:

Karin Åslund, 070-6270305

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

info@hagforsmk.se

Förarkontakt:
Pernilla Hultman

Kärrparkering:
Vid Värmullsåsens slalombacke, ej längs Slalomvägen!

Depå:
Ordinarie depå samt bandyplanen, ström finns ej att tillgå

Besiktning:
Önskvärt att alla förare har föraroverallen påtagen

Boende:
Hotell Monica 0563-15650

Obs! Du kan anmäla dig till denna tävling tidigast 3/15/2020!Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se