Inbjudan till Ulricehamns motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Ulricehamns motorklubb

Tävling:

Sten Sture Racet INSTÄLLD PGA CORONA SITUATIONEN

Tävlingen inlagd:

2020-02-14

Tävlingsdatum:

2020-04-18

Sista anmälningsdatum:

2020-04-13
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erik Hang 0734-15 35 69

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Mikael Söderlund 0705-83 95 17. Bitr. Racecontroler Stefan Argus 0703-28 90 87

Domare:

Siv Karlsson 0761124213

Teknisk chef:

Tomas Hang 0702-08 18 87

Säkerhetschef:

Patrik Höög 0705-25 55 29

Miljöchef:

Lars-Göran Thor 0705180987
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Bogeringen 032116590

Tidsplan:

Fredag:
Administrativ incheckning 18:00 – 20:00
Besiktning 18:00 – 20:00

Lördag:
Administrativ incheckning 07:00 – 08:00
Besiktning 07:00 – 09:00
Förarsammanträde: 09:30 på startplattan
Första start: 10:00
Finaler direkt efter kvalomgångarna

Resultatlistan anslås:

på containern vid startplattan efter varje heat. Resultatlista kommer att finnas på UMKs hemsida www.umk.se efter tävlingen

Tävlingens genomförande:

Startmetoden är med ljus.
Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Vid särskiljning gäller placeringen i omgång 3 och sedan omgång 2. Kan förare ändå inte
särskiljas sker lottning.
Kvalomgång 1 & 2 är för lottade, omgång 3 lottas under dagen.
Kvalen körs i 3 varv, Finaler i 5 varv, vi tillämpar runner-up.
Seniorer kör A-B-C Finaler. Dam- och Junior kör A final.
B final körs vid mer än 15 anmälda/klass, vid anmälningstidens utgång
Vid 6 startande eller mindre/klass, körs tre kvalheat á 3 varv och ett finalheat á 5 varv där
poäng räknas från samtliga heat, vid lika poäng avgör finalheatet
OM NI DELAR BIL ANGE DETTA VID ANMÄLAN (ni kommer att ha samma startnummer)

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

max 150 startande

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

max 150 startande

Startordning:

Seniorer-Dam-Juniorer.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd. Startspåren är förlottade. I finalerna väljer den med mest poäng från kvalheate

Miljö:

Se G2

Olja/vattenuppsamlare och presenning enl. FR-reglementet och G2. Miljöstation för oljor-batterier-glas finns mitt i depån.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalomgång, kör den som tilldöms tjuvstarten två gånger alternativspåret. vid mer än en tjuvstart av samma förare gäller uteslutning ur heat. Samma gäller i finaler. Faktadomare är starter

Däckbegränsning:

Däck enligt FR-reglementet

Avgifter:

Anmälningsavgift: Senior och Dam 300kr, Juniorer 200kr. Betalas på tävlingsdagen.
Efteranmälan: Ordinarie anmälningsavgift + 200kr.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler till samtliga finalister.
Prispengar i samtliga A-finaler: 1.a 4000kr; 2.a 2000kr; 3.a 1000kr

Upplysningar, telefonnummer:

0705180987

Återbud, telefonnummer:

0705180987

Anmälan till:

Anmälan online. Lars-Göran Thor

E-post:

lg.umkfolkrace@gmail.com

Vid tjuvstart

OBS! samtliga som lämnar startlinjen i samband med tjuvstart, åker ut på banan och kör in
vid banans utfart.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se