Inbjudan till Varbergs Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Varbergs Motorklubb

Tävling:

Påskracet INSTÄLLT pga av coronaviruset

Tävlingen inlagd:

2020-02-20

Tävlingsdatum:

2020-04-10

Sista anmälningsdatum:

2020-03-15
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anders Johansson 070-9496104

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Björn Andersson 070 - 676 41 94

Domare:

Petra Larsson 073-8000105

Teknisk chef:

Sonny Andersson 0736513943

Säkerhetschef:

Josefin Möller 0736192141

Miljöchef:

Stefan Danielsson 0705595603
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Annebergsbanan, Varbergs Mk. 070-9496104

Tidsplan:

Anmälan i speakertornet 7,00-9,00
Besiktning på innerplan 7,00-9,00
Förarmöte på startplattan 9,30
Första start 10,00

Resultatlistan anslås:

Visas på bildskärm i miljöstationen i depån.

Tävlingens genomförande:

Tre omgångar sedan finaler, alla heat med alternativspår. Runner-up tillämpas.

Poängberäkning 1;a 7poäng, 2:a 5poäng, 3;a 4 poäng, 4;a 3poäng, 5;a 2poäng och 6:a 1poäng. Vid lika poäng räknas senaste körd heat först som särskiljning. Vid lika hela vägen lottning vid speakertornet.

Dam/veteran flyttas in i seniorerna vid mindre än 10 anmälda förare.

B-finaler vid mer än 18 startande i sin klass.
C-finaler vid mer än 36 startande i sin klass.
D-final vid mer än 48 startande i sin klass.
Är juniorerna mindre än 9 startande så utgår finalen och de kör en fjärde omgång och räknar totalpoängen som slutresultat.

Anbuden inlämnas i vagnen bredvid kiosken.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, veteraner och damer.

Antal startande i respektive klass:

Seniorer max 90

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

90+4

Startordning:

Seniorer, dam/veteran, juniorer.

Startuppställning:

6st bilr på en rad.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart ska alternativspåret köras en extra gång under heatet. Vid två tjuvstarter blir man utesluten ur den omgången.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet

Avgifter:

Seniorer 300kr
Dam/veteran 300kr
Juniorer 200kr

Efteranmälan +200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Tre omgångar sedan finaler, alla heat med alternativspår. Runner-up tillämpas.
Poängberäkning 1;a 7poäng, 2:a 5poäng, 3;a 4 poäng, 4;a 3poäng, 5;a 2poäng och 6:a 1poäng. Vid lika poäng räknas senaste körd heat först som särskiljning. Vid lika hela vägen lottning vid speakertornet.
Dam/veteran flyttas in i seniorerna vid mindre än 10 anmälda förare.
B-finaler vid mer än 18 startande i sin klass.
C-finaler vid mer än 36 startande i sin klass.
D-final vid mer än 48 startande i sin klass.
Är juniorerna mindre än 9 startande så utgår finalen och de kör en fjärde omgång och räknar totalpoängen som slutresultat.

Prisutdelning vid speakertornet efter anbudstiden gått ut.

Upplysningar, telefonnummer:

Anders Johansson 070-9496104

Återbud, telefonnummer:

Anders Johansson 070-9496104

Anmälan till:

anmälanonline

E-post:

matte.reinholdsson@hotmail.com

Faktadomare
Starten utser tjuvstarter. Sekreteraren kollar vilka som kört alternativspåret.

Stora fordon
Kan bli hänvisade plats i depån vid behov

Hemmaförare
Anmäler två funktionärer till Mattias Reinholdsson innan anmälans utgång


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se