Inbjudan till Degerfors RC/SMK Karlskoga

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Degerfors RC/SMK Karlskoga

Tävling:

Tävlingen är inställd

Tävlingen inlagd:

2020-02-27

Tävlingsdatum:

2020-04-04

Sista anmälningsdatum:

2020-03-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Stieg Ekström 070/410 40 00

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Erika Svensson 070/300 43 19

Domare:

Bengt-Göran Bergin

Teknisk chef:

Lars Buhr 070/644 03 17

Säkerhetschef:

Johanna kjettselberg

Miljöchef:

Bengt Granat
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lidetorpsbanan 7 km. söder Degerfors. Lv 243

Tidsplan:

Besiktning 07.00 - 09.00
Förarsammanträde 09.30
Första start 10.00


Resultatlistan anslås:

Resultat anslås, efter varje heat, på anslagstavlan i depån. Slutlig lista finns på hemsidan: www.degerforsrc.com.

Tävlingens genomförande:

Omgång ett och två är lottade, omgång 3 där kör Juniorer, Seniorer och Damer/Veteraner i
startnummerordning där antalet startande/heat anpassas så att om möjligt få jämna heat.
Samtliga deltar i tre kvalomgångar där segraren i varje heat får 7 poäng, tvåan 5 osv. ner
till 1 poäng för 6:an. Summan av poängen är avgörande för inplacering i finalerna.
Alla klasser kör A-final, vid fler än 18 startande/klass B-final och vid fler än 36
startande/klass C-final.
Vi kör runnerup
Kval 3 varv, Finaler 5 varv.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Totalt 100

Gallringsmetod:

Anmälningsdatum

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt 100

Startordning:

Juniorer, Seniorer och Damer/Veteraner

Startuppställning:

Startuppställning 6 bilar i bredd, ljusstart

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet, miljöfarligt avfall tas omhand av den tävlande sopor lämnas på särskilt ställe i depån. Det skall finnas presenning och oljeuppsamlare under bilarna.

Åtgärd vid tjuvstart:

Första tjuvstarten/heat -1 poäng andra tjuvstarten uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Endast däck utan slirskydd

Avgifter:

Damer/Veteraner och Seniorer 300 kr. Juniorer 200 kr. betalas tävlingsdagen

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister.
Förarna skall ha racekläder vid prisutdelningen för att få pris.

Vid lika resultat efter tre kvalheat så är tredje omgången särskiljande därefter andra
omgången. Kan förarna ändå inte särskiljas tillgrips lottning.


Upplysningar, telefonnummer:

Kvällstid: Perra 0586/582 77 073/041 81 43

Återbud, telefonnummer:

Kvällstid: Perra 0586/582 77 073/041 81 43

Anmälan till:

Degerfors RC Box 111 693 22 DEGERFORS

E-post:

klubben@degerforsrc.com

HEMMAFÖRARE:

Hemmaförare skall hjälpa till efter tävlingen och får inte åka från
banan innan allt är återställt.

VATTEN

Det vatten som finns på banan är inte dricksvatten.Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se