Inbjudan till Jämtlands Motorklubb, Östersund

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Jämtlands Motorklubb, Östersund

Tävling:

JBD Race Weekend, INSTÄLLD PGA CORONAVIRUS

Tävlingen inlagd:

2020-03-12

Tävlingsdatum:

2020-05-23 -> 2020-05-24

Sista anmälningsdatum:

2020-05-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Björn Ericsson, 073-803 66 90

Biträdande Tävlingsledare:

Stefan Sandström, 070-646 43 78

Raceontroller:

Stig Roland Bohman, 073-065 01 58

Domare:

Kurt Ehlin, 070-603 68 06

Teknisk chef:

Hans Persson, 070-394 90 76

Säkerhetschef:

Håkan Grundahl, 076-824 16 00

Miljöchef:

Hans-Erik "Lukas" Lundkvist, 070-335 50 04
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Östersunds Motorstadion, Per-Åke Persson, 076-882 80 60

Tidsplan:

Fredag 18:00-21:00 Anmälan och besiktning. Obligatorisk
besiktning för samtliga tävlande i
Jämtlands MK. Önskvärt att övriga tävlande i intilliggande klubbar
besiktar på fredagen.
Lördag 07:00-09:00 Anmälan och besiktning
Lördag 09:15 Förarsammanträde vid depåtältet OBS Tiden!
Lördag 10:00 Första start dag 1
Söndag 08:30 Förarsammanträde vid depåtältet
Söndag 09:00 Första start dag 2

Resultatlistan anslås:

Anslås på officiella anslagstavla vid depåtältet löpande. Slutresultat på LOTS och www.jmk.nu

Tävlingens genomförande:

6-bilsheat med 6 kvalomgångar finaler med runner up. 4
kvalomgångar lördagen och 2 på
söndagen. Samtliga kvalomgångar räknas. Samtliga finaler körs på
söndagen. Kval 3 varv/heat,
5 varv/final.
Poängutdelning i heaten 7-5-4-3-2-1. Särskiljning vid lika poäng:
Högst poäng i kvalomgång 6
därefter kvalomgång 5, 4, 3, 2 och 1. Därefter lottning. Lottning sker
i resultatprogrammet.
Tävlingen genomförs med banans alternativspår som ska köras
minst en gång per heat/final.
Antal finaler beroende på antal anmälda i respektive klass.
Meddelas i PM.
2-minuters regeln kommer tillämpas.

Deltagare, klasser:

Seniorer, Damer, Juniorer och veteraner(Minst 18st) med giltig FR-licens. Klasser kan komma att sammanslås beroende på antalet anmälda.

Antal startande i respektive klass:

Ingen begränsning.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Meddelas i PM

Startuppställning:

6-bilar i rad med slalompinnar. Lottning av startspår sker i dataprogrammet.

Miljö:

Se G2

Vid uppställning i depå skall tät presenning finnas under HELA bilen. Om servicefordon inte är täta (oljeläckage mm.) önskar vi att ni placerar skydd även under detta fordon för att minska miljöpåverkan.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart. Dubbla alternativspår för den som orsakat tjuvstarten. Vid upprepad tjuvstart i samma heat blir man uteslutet ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt FR-T 2.1 ej dubb.

Avgifter:

Startavgift: 300kr för Seniorer, Damer och Veteraner. Gratis för
juniorer.
Vi tar SWISH. OBS! Ingen efteranmälan! OBS! Veteraner som vill
tävla om förtur till NGK-Masters
måste anmäla sig i seniorklassen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

1:a pris Junior 6500SEK, 1:a pris Senior och Dam 5000SEK och 1:a
pris Veteran 3000SEK. 2:a
och 3:a går inte heller lottlösa. Hederspriser till samtliga deltagare i
finaler.
5st Seniorer och 2st Damer erhåller förtur i gallringen till NGK-
Masters 2020.

Upplysningar, telefonnummer:

Per-Åke Persson, 076-882 80 60

Återbud, telefonnummer:

Senast 48 timmar innan första start annars tas wo-avgift på 500kr ut enligt reglemente. www.anmalanonline.se så länge anmälan är öppen. 0730252913 efter anmälan stängt.

Anmälan till:

Endast www.anmalanonline.se

E-post:

folkrace@jmk.nu

Delad bil:

De som skall dela bil meddelar det vid incheckningen.

Avlysning:

Tävlingen kan komma att avlysas om inte minst 60st anmälda finns
vid anmälningstidens
utgång.
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med
domaren avlysa
tävlingen.

Anbud:

Alla anbud sker på söndagen. Vid delad bil ange ALLA Nummer. Vi
tar SWISH till
anbudsavgiften.

Depå:

Varje tävlingsfordon skall ha minst en 6kg pulversläckare väl synlig
vid infarten till sin
depåplats.
Se Karta/skiss över området som bifogas med startbekräftelsen.
Begränsad strömförsörjning finns för försäljning.
Depåchef är Sture Persson, 070-666 28 10
Depån öppnar fredag 22/5 kl 12:00. Vid tidigare ankomst kontakta
depåchef.
Servicefordon längre än 6 meter SKA föranmälas till
folkrace@jmk.nu.
Vid behov av EL ska detta anmälas till folkrace@jmk.nu Mer info i
PM.

Media:

Filmning med drönare kommer att ske under helgen av Jämtlands
MK, det är ej
tillåtet för förare och publik etc. att filma med drönare inom
tävlingsområdet.
Film och fotografier går att köpa i efterhand.

Övrigt:

Förare som kör för Jämtlands MK, ska anmäla minst en (1)
funktionär för att få starta i
tävlingen.
Föraroverall skall var på vid besiktning och övrig utrustning skall
medtagas.

I depåtältet kommer lunch att finnas till försäljning och på
lördagskvällen anordnas after race
med möjlighet att köpa middag. Mer info i PM.
Alkoholtest kommer att genomföras lördag och söndag. Mer info i
PM.
Det kommer att vara ett lotteri där man kan vinna en nybyggd Volvo
245:a
lotterna kostar 100kr/st.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se