Inbjudan till Mora Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Mora Motorklubb

Tävling:

Tv-Racet.

Tävlingen inlagd:

2020-08-03

Tävlingsdatum:

2020-10-18

Sista anmälningsdatum:

2020-10-06
Funktionärer

Tävlingsledare:

Conny Holmberg Tel. 070-668 95 75

Biträdande Tävlingsledare:

Peter Ingel Tel. 073-081 35 34

Raceontroller:

Kjell Andersson Tel. 070-677 19 07

Domare:

Christer Carlsson Tel. 070-544 75 97

Teknisk chef:

Torbjörn Andersson Tel. 070-595 14 49

Säkerhetschef:

Anders Hermansson Tel. 070-31 777 28

Miljöchef:

Anders Hermansson Tel. 070-31 777 28
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Mora Motorstadion, Vinäs

Tidsplan:

Administrativ incheckning: 06.30-08.15
Hemmaförare besiktning: 07.00-07.30
Besiktning: 06.30-08.15
Första start: 9.00

Inget förarmöte kommer att hållas, all information kommer att finnas på anslagstavla.

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavla.

Tävlingens genomförande:

P.g.a. Covid-19 kommer Administrativ incheckning ske i samband med infart till
motorstadion.
Vid administrativ incheckning kommer förare samt max 2 st teammedlemmar att få
tillträde
till motorstadion.
Armband utdelas som sedan kan komma att kontrolleras.
Teammedlemmar skall anlända samtidigt som föraren.

Varje förare kör 3 kvalheat à 3 varv. Finalerna körs i 5 varv. Seniorer kör A-B final vid
minst
18 startande. C-final vid minst 24 startande.
Juniorer samt Dam/veteran kör A-B vid minst 15 startande.
C-final vid minst 24 startande. Runner up tillämpas.
Poängen beräknas: 7,5,4,3,2,1. Svartflagg och ej fullbordade heat = 0 poäng.
Vid särskiljning gäller följande:
1. Högsta totalpoäng oavsett omgång.
2. Högsta enskilda poäng oavsett omgång.
3. Näst högsta poäng oavsett omgång.
4. Tredje högsta poäng oavsett omgång osv.
5. Högsta poäng i omgång 1,2,3
6. Vid lika i alla föregående sker lottning.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Ca 100 totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Ca 100

Startordning:

Junior, Dam/Veteran, Seniorer.

Startuppställning:

6 bilar i bredd. Ljusstart med fotoceller.

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet, avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas. Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid mer än en tjuvstart = uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglemente.

Avgifter:

Juniorer: 200:-
Seniorer, Damer, Veteraner: 300:-
Tel.anmälan: 100:-
WO-avgift enl. reglemente.

Gällande betalning av anmälningsavgift, se nedan.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Ingvar Bjöns Tel 070-684 84 58

Återbud, telefonnummer:

Johnny Holmeberg Tel 070-398 51 91. Återbud skall lämnas senast 48 timmar före tävlingens början.

Anmälan till:

Anmälan Online.

E-post:

johnny.holmeberg@telia.com

Depå:

Gåfart i depån.
Varje tävlingsfordon skall vid ingången till sin depåplats ha en brandsläckare på minst
6 kg,
väl synlig.

Anmälningsavgift:

Anmälningsavgift skall betalas i förväg efter erhållen startbekräftelse och senast
tisdag den
13/10 genom antingen swish eller insättning på bankkonto. Betalningen skall märkas
med
startnr. Om startavgift ej är betald erhålls påminnelse, är inte avgiften betald efter
det går
startplatsen vidare till annan förare.

Dela bil:

Ni som delar bil var vänlig meddela detta vid anmälan.

Covid-19:

Tävlingen körs helt publikfri.
Varje tävlande kommer att vid den administrativa incheckningen tilldelas max 3 st
armband
som berättigar tillträde till tävlingsområdet, (förare + 2 teammedlemmar). De som
inte kan
uppvisa sitt armband under tävlingen kommer att avvisas från området. Samtliga ska
komma
till tävlingsplatsen samtidigt.

Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet och
ger bland
annat följande rekommendationer till oss som ansvarar för idrotts- och
tävlingsaktiviteter:

1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alla, utan
stanna
hemma.

2. Personer över 70 år eller personer i riskzon bör stanna hemma.

3. Minska närkontakt, håll avstånd i depå samt på åskådarplats.

4. Vi ser till så att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och vi uppmanar till
god
handhygien.

5. Undvik trängsel! Håll avstånd!


Välkommen till en trevlig dag i Mora!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se