Inbjudan till Mora Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Mora Motorklubb

Tävling:

Tv-Racet. Flyttad till 17 Oktober.

Tävlingen inlagd:

2020-03-13

Tävlingsdatum:

2020-10-17

Sista anmälningsdatum:

2020-10-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Conny Holmberg Tel. 070-668 95 75

Biträdande Tävlingsledare:

Peter Ingel Tel. 073-081 35 34

Raceontroller:

Kjell Andersson Tel. 070-677 19 07

Domare:

Christer Carlsson Tel. 070-544 75 97

Teknisk chef:

Torbjörn Andersson Tel. 070-595 14 49

Säkerhetschef:

Anders Hermansson Tel. 070-31 777 28

Miljöchef:

Anders Hermansson Tel. 070-31 777 28
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Mora Motorstadion, Vinäs

Tidsplan:

Administrativ incheckning: 07.00-09.00
Hemmaförare besiktning: 07.00-07.30
Besiktning: 07.00-09.00
Förarsammanträde: 09.30
Första start: 10.00

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavlan vid kiosken.

Tävlingens genomförande:

Varje förare kör 3 kvalheat à 3 varv. Finalerna körs i 5 varv. Seniorer kör A-B final vid minst 18 startande. C-final vid minst 24 startande.
Juniorer samt Dam/veteran kör A-B vid minst 15 startande.
C-final vid minst 24 startande. Runner up tillämpas.
Poängen beräknas: 7,5,4,3,2,1. Svartflagg och ej fullbordade heat = 0 poäng.
Vid särskiljning gäller följande:
1. Högsta totalpoäng oavsett omgång.
2. Högsta enskilda poäng oavsett omgång.
3. Näst högsta poäng oavsett omgång.
4. Tredje högsta poäng oavsett omgång osv.
5. Högsta poäng i omgång 1,2,3
6. Vid lika i alla föregående sker lottning.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

100 totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Junior, Dam/Veteran, Seniorer.

Startuppställning:

6 bilar i bredd. Ljusstart med fotoceller.

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet, avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas. Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid mer än en tjuvstart = uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglemente.

Avgifter:

Juniorer: 200:-
Seniorer, Damer, Veteraner: 300:-
Telefonanmälan: 100:-
WO-avgift enligt reglemente.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

David Bergman Tel 076-145 80 22

Återbud, telefonnummer:

Johnny Holmeberg Tel 070-398 51 91. Återbud skall lämnas senast 48 timmar före tävlingens början.

Anmälan till:

Anmälan Online.

E-post:

johnny.holmeberg@telia.com

Serier:

Tävlingen ingår i Dalaserien. Regler för Dalaserien se www.dalaserien.se

Depå:

Gåfart i depån.
Varje tävlingsfordon skall vid ingången till sin depåplats ha en brandsläckare på minst 6 kg, väl synlig.

Dela bil:

Ni som delar bil var vänlig meddela detta vid anmälan.


Välkommen till en trevlig dag i Mora!

Obs! Du kan anmäla dig till denna tävling tidigast 8/17/2020!Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se