Inbjudan till Örnsköldsviks Motorklubb Folkrace

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Örnsköldsviks Motorklubb Folkrace

Tävling:

Gulfgruppen Norrlandsracet

Tävlingen inlagd:

2020-03-17

Tävlingsdatum:

2020-06-13

Sista anmälningsdatum:

2020-06-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Patrik Johansson, 070-3567297

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Stig-Roland Bohman

Domare:

Christer Söderström, 073-0437458

Teknisk chef:

Kent Wågström, 070-5361587 Eller Mikael Asplund, återkommer

Säkerhetschef:

Thorleif Eriksson,

Miljöchef:

Patrik Häggblad, 076-8323592
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Klingre Motorstadion

Tidsplan:

Anmälan och besiktning 7.00-8.15

Funktionärssammanträde 8.45

Förarsammanträde 9:30

Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Anslås på anslagstavlan vid sekretariatet

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i följande klasser; Junior, Veteran, Dam ,Senior

Samtliga förare kör;
4 kvalomgångar vid färre än 70 st anmälda
3 kvalomgångar över 70 st anmälda

Kvalomgångarna körs om 3 varv. Finaler 5 varv

Arrangören kommer att tillämpa alternativspår som skall köras en gång av samtliga förare per
heat.

Finaler;
Senior A-B-C
Dam A ev. B, beroende på antal
Junior A ev. B, beroende på antal
Veteran A ev. B, beroende på antal

Runner up kommer att tillämpas i samtliga finaler.

Poängberäkning; 7-5-4-3-2-1

Särskiljning vid lika poäng; (4)-3-2-1

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Inga begränsningar

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

200, 20 reserv

Startordning:

Junior, Veteran, Dam , Senior/Herr

Startuppställning:

6 bilar på startplattan

Miljö:

Se G2

http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/gemensamma-regler/2019/publicerat/gemensamma_regler-2019-faststalld_ver4.pdf

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart samt Föraren meddelas via observationsflagga och tilldelas ett extra jokerlap (d.v.s ett extra varv i alternativspåret)

Däckbegränsning:

Fritt, Ej dubbdäck.

Avgifter:

Anmälningsavgift; Senior, Dam och veteran =300 kr
Juniorer = gratis!
Efteranmälningsavgift debiteras 200 kr
OBS! Avanmälan sker senast 48h innan tävlingsdagen annars debiteras en administrationsavgift
på 500 kr!

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Prisutdelning sker vid sekretariatet
Andra priser kan förekomma.

Upplysningar, telefonnummer:

Marlene Häggblad 070-5648652, Sandra Wiberg 070-2050571 eller Elina Johansson 073-8356384

Återbud, telefonnummer:

Sandra Wiberg 070-2050571 eller Elina Johansson 073-8356384

Anmälan till:

anmälan online, vid efteranmälan Sandra Wiberg, 070-2050571 eller Elina Johansson 073-8356384

E-post:

omkfolkrace@gmail.com

Svartflagg

Körning mot svart flagga mer än två varv medför uteslutning ur tävlingen (S)


Tävlingsregler & Tekniska regler 2019


Tävlingsregler
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-
bilsportforbundet/regler/folkrace/2019/publicerat/fr_tl_2019_ver-20181209_faststalld.pdf

Tekniska regler
https://www.sbf.se/globalassets/svenska-
bilsportforbundet/regler/folkrace/2020/publicerat/tekniska-regler-fr-t-2020-faststallda.pdfDepå


Ni som kommer med buss längre än 6m uppger det i anmälan.
Ström finns att köpa i viss mån. (200 kr) Föranmälan, betalas i samband med anmälan.
GÅNGFART I DEPÅN
Håll hundar kopplade och får EJ tas med in i klubbstugan.
HA UPPSIKT ÖVER BARNEN & EJ
CYKLAR I DEPÅN (cyklar på tävlingsområdet är förbjudet enligt fb)


Caféteria


Vattnet i klubbstugan går EJ att dricka!
Toaletter finns i klubbstugan samt ute.
Hamburgare, dricka, fika, godis mm finns att köpa i caféterian i
klubbstugan samt korvmojjen uppe på publikplats.

Vi tar swish och kontanter 123 113 44 28 ( märk med ex. mat/fika)


Betalning


Avgifter som inträde,anmälan,anbud, samt all försäljning går att betala med kontanter eller
swish 123 113 44 28
samt märkas med respektive kategori ex. anmälan


Övrigt


Hög hastighet till och från tävlingsbanan
samt i depå, Enligt FR 3.1 = 1500 SEK i straffavgift.

Tävlingsbilen finns inte kvar på
tävlingsområdet när anbuden har
offentliggjorts , Enligt FR 10.4 = 25 000 sek i straffavgift

www.ornskoldsviksmk.se
Facebook: Ömk Folkrace
Instagram: omkfolkrace

https://www.facebook.com/events/1218930175164607/
https://www.facebook.com/Gulfgruppennorrland/


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se