Inbjudan till Rosendals MK / MK Gutarna

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Rosendals MK / MK Gutarna

Tävling:

Guta Festivalen / Inställt

Tävlingen inlagd:

2020-03-21

Tävlingsdatum:

2020-07-13 -> 2020-07-18

Sista anmälningsdatum:

2020-05-11
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars Jakobsson 0705-281593

Biträdande Tävlingsledare:

Janne Lönnmark

Raceontroller:

Anders Bengtsson, Ulf K

Domare:

Åke Gustavsson

Teknisk chef:

Leif Magnusson

Säkerhetschef:

Roland Stavlind

Miljöchef:

Tävlingsledningen
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gutabanan

Tidsplan:

Anmälan skall ha skett före besiktning.
Vagnsböcker kan samlas in vid första besiktningstillfället.

Depån öppnar onsdagen den 9/7 kl 16:00

Måndag 13 /7 All besiktning skall ske på måndag.
Anmälan från 14:30
Besiktning från. 15:00-19:00

Vid särskilda skäl kan besiktning ske på Tisdag morgon,
Anmälan skall ske till tävlingsledaren.

Tisdag, Torsdag, Lördag
Funktionärssammanträde: 07:00
Förarsammanträde: 07:00
Första start kl. 08:00

Tävlande skall vara på plats från kl 06:45
för eventuell stickprovsbesiktning.

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavlan vid i depån. Slutlig resultatlista finns på hemsidan www.folkrace-gotland.se Resultatlista kan erhållas även enligt

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs under 3 dagar.

3 förlottade omgångar Tisdag, Torsdag samt 2 förlottade omgångar på Lördagen Varvid
flytande start tillämpas. Olika bansträckningar kan förekomma de olika dagarna.
Alternativspår kommer att användas alla dagar.

Varje heat omfattar tre varv med normalt sex bilar i varje heat. Finalerna omfattar sex
varv.

Vid mindre än ett heat föranmälda damer eller veteraner sammanslås klassen med
seniorklass.

Ett lag består av tre förare oavsett klass.
Laget och dess namn anmäls på plats på separat blankett.
Lagmedlemmarna behöver inte tävla för samma klubb.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Resultat anslås på anslagstavlan vid i depån. Slutlig resultatlista finns på hemsidan www.folkrace-gotland.se Resultatlista kan erhållas även enligt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

270

Startordning:

kvalificeringsheat och sker i följande ordning: Damer, Veteran, Juniorer och seniorklass

Startuppställning:

Tävlande kallas till sitt heat med skylt med heat nummer i depån samt ljudsignal. Normalt startar se

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalheat uteslutning ur heatet Vid tjuvstart i Finalerna startas heatet om samt vid andra tjuvstart av samma förare uteslutas denne förare och placeras sist i finalen. Omstart sker omgående.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan dubb.

Avgifter:

Seniorer, Damer, Veteran 300:-,Juniorer 200:-,WO avgift 500:-
Anmälningsavgiften kan med fördel sättas in bankkonto 9022.31.704.04, ange
startnummer & namn. Även kort betalning kan användas på plats.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser tilldelas samtliga finalister. samt ett antal ”specialpriser”.
Lagtävlingen delas ut pris till de tre främsta lagen.

Upplysningar, telefonnummer:

Lars Jakobsson 070-5281593

Återbud, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281593

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

lasse@follingbo.se

Funktionär
Förare boende på Gotland medför två (gärna fler Funktionärer).
Funktionärer skall infinna sig i mycket god tid på tävlingsplatsen samt delta i
funktionärssammanträde. Personal ingående i inträde och kiosk får inte utnyttjas som
funktionärer utan tävlingsledarens personliga medgivande före tävlingens början

Camping
Ett begränsat antal husvagnar/Husbil/Tält kan efter särskilt tillstånd av
tävlingsledningen få ”ställas upp” inom depåområdet. Behov/önskemål skall anmälas till
Lars Jakobsson 0705-281593

Resor till Gotland
Rabatterade ”idrottsresor” bokas hos Destination Gotland Tel 0771 –
22 33 50 eller via E-post: idrottsresor@destinationgotland.se

Depå
Depån öppnar onsdagen den 9/7 kl 16:00


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se