Inbjudan till Films mk

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Films mk

Tävling:

Majracet - INSTÄLLT PGA COVID-19

Tävlingen inlagd:

2020-03-25

Tävlingsdatum:

2020-05-23

Sista anmälningsdatum:

2020-05-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Fredrik Bergsten0738052020

Biträdande Tävlingsledare:

Mikel Strömbäck 076-1916797

Raceontroller:

Britt Ljungberg 0761661211. Jonas Lagergren

Domare:

Björn Ståhlborn 0705922576

Teknisk chef:

Jimmy Björk 0702261161

Säkerhetschef:

Stefan Elmnert 0705701200

Miljöchef:

kristian Frilund 070-357 55 74
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Bergbybanan, Vendel

Tidsplan:

Besiktning/Anmälan: 07:00 - 09:00
Funktionärsmöte: 09:15
Förarmöte: 09:30
Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan efter varje omgång. Efter tävlingen på www.filmsmk.se

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i följande klasser; Juniorer, Dam/Veteran
samt Seniorer. Samtliga
klasser kör 3
kvalomgångar med placeringspoäng: 7-5-4-3-2-1.
Heaten omfattar 3 varv. Finaler körs i 5 varv. Finaler körs
med runner up. Vid lika
poäng till final räknas omgång 3, 2, 1 och därefter lottning.

Antal finaler bestäms efter antal anmälda vid anmälans
utgång


Vid mindre än 10 st damer samman lottas dessa med
seniorklassen.

Rödflaggat heat körs sist i omgången. Om sista heatet
skall köras om
sker detta 5 minuter efter att sista bilen lämnat
banområdet.

OBS! Ny bansträckning. Rallycross slingan kommer
användas.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

100

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150

Startordning:

Junior, Dam, Senior

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd, lottning av startspår sker före start. Uppflyttning av bilar i heat kan ske.

Miljö:

Se G2

se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart. Vid två tjuvstarter uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

enligt Fr reglementet

Avgifter:

Dam/Vet 300 kr
Senior 300 kr
Junior 200 kr


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister . Alla förare ska vara iklädda
föraroverall vid
prisutdelningen.

Upplysningar, telefonnummer:

Jimmy Björk 0702261161

Återbud, telefonnummer:

Tilda Ekenberg 070-718 81 61

Anmälan till:

anmälanonline

E-post:

tilda.ekenberg@live.se

Säkerhet
Däckrensning förbjuden. I depån gäller gå
fart. Brandsläckare
enl.
reglementet.

Hemmaförare
Alla hemmaförare SKA anmäla minst
1 funktionär över 15
år i samband med anmälan, till Jenny Annerstedt 072-574
80 83. Hemmaförare
ska även hjälpa till innan tävlingen
plus att städa området efter tävlingen

Delade bilar
Kom ihåg att anmäla ev. delad bil under
övrigt i anmälan


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se