Inbjudan till SMK Nyköping

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Nyköping

Tävling:

BDS Pokalen - Nyköpings 2dagars INSTÄLLD PGA CORONAVIRUS

Tävlingen inlagd:

2020-03-29

Tävlingsdatum:

2020-06-06 -> 2020-06-07

Sista anmälningsdatum:

2020-04-23
Funktionärer

Tävlingsledare:

Susann Ramqvist 0705374655

Biträdande Tävlingsledare:

Jörgen Adolfsson 070-4403508

Raceontroller:

Hans Flodin 070-3047558 Jan Törnqvist 070-2238198

Domare:

Arne Mårtensson 070-5689613

Teknisk chef:

Kattis Gillstam 072-5201938

Säkerhetschef:

Simon Tholander 072-2523469

Miljöchef:

Patric Carlsson 073-5535784
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Björshultsbanan, 0155-283252

Tidsplan:

Fredag 5/6
Depån öppnar Kl. 15.00
Anmälan i klubbstugan Kl. 18.00-20.00
Besiktning på startplan Kl. 18.00-20.00

Lördag 6/6
Anmälan i klubbstugan Kl. 07.00-09.00
Besiktning på startplattan Kl. 07.00-09.00
Funktionärsmöte vid klubbstugan Kl. 09.00
Förarsammanträde på startplattan Kl. 09.20
Första start 10.00

Söndag 7/6
Enklare besiktning Kl. 07.30-08.30
Funktionärsmöte vid klubbstugan Kl. 09.00
Förarsammanträde på startplattan Kl. 09.20
Första start Kl. 10.00

Resultatlistan anslås:

Resultatat anslås fortlöpande på anslagstavla vid sekretariatet.

Tävlingens genomförande:

Seniorer tävlar i skilda klasser för fram- och bakhjulsdrivna bilar.
DET ÄR VIKTIGT ATT SENIORERNA ANGER DETTA I ANMÄLAN.
FELAKTIG ANMÄLAN TAS BORT VID EV. GALLRING.

LÖRDAG
Samtliga åker 3 kvalomgångar med alternativspår, banan körs i 3
varv. Förarna samlar poäng efter prestation enl. följande: 1:an 7p,
2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an 1p. Målflagg måste erhållas
för att få poäng i heatet.

SÖNDAG
Samtliga förare kör ytterligare 2 kvalomgångar om 3 varv med
alternativspår. Poäng vid målflagg: 1:an 10p, 2:an 7p, 3:an 5p, 4:an
3p, 5:an 2p och 6:an 1p.

SÄRSKILJNING
Vid lika poäng är särskiljningen enligt följande: Söndag heat 2, heat
1, Lördag heat 3, heat 2, heat 1. Skulle poängen vara lika i samtliga
heat tillämpas lottning.

FINALER - RUNNER UPP TILLÄMPAS,
Tankning och förarbyte sker på avsedd plats på en presenning.
Runner upp ges 5min.

JUNIORER
De 11 bästa poängplockarna går till B- resp. A-final.

DAMER OCH VETERANER
Beroende på antalet startande kommer ev. gemensamma kvalheat
att genomföras. Meddelande om detta sker i PM 1.

SEPARATA FINALER
Damer kör A-final, B-final vid minst 18 startande. Veteraner kör
Afinal, B-final vid minst 18 startande. Vinnaren i respektive A-final
erhåller varsin plats i Superfinalen.

SENIORER
De 16 bästa poängplockarna i framhjulsdrivet och de 16 bästa i
bakhjulsdrivet går till separata C-, B- och A-finaler. 1:an och 2:an i
respektive A-final erhåller varsin plats i Superfinalen.

ALTERNATIVSPÅR
Alternativspår kommer att användas och ska köras EN gång per
heat. (om man inte tjuvstartar då blir det 2gånger)
EJ kört alternativspår innebär uteslutning ur heat eller final.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

180st totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

180st totalt.

Startordning:

Juniorer, damer, Veteraner, Seniorer

Startuppställning:

6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet.

Åtgärd vid tjuvstart:

Ett extravarv i alternativet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente.

Avgifter:

Senior 300:-, junior 200:- Efteranmälningsavgift 100:- administrativ
avgift vid återbud senare än 48 timmar före tävlingsdagen 300:-,
Om ej lämnat återbud debiteras en avgift på 500:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.
Med möjlighet att vinna fördel vid gallring till NGK-Masters.

Upplysningar, telefonnummer:

Jörgen Adolfsson 070-4403508

Återbud, telefonnummer:

Emma Hellström 072-7211800

Anmälan till:

http://anmalanonline.se

E-post:

smkfolkracefr@outlook.com

ALTERNATIVSPÅR:

Alternativspår kommer att användas och ska köras EN gång per
heat. (om man inte tjuvstartar då blir det 2gånger)
EJ kört alternativspår innebär uteslutning ur heat eller final.

SPEAKER:

Michael Hjelm

BUSSAR ÖVER 8M:

Ska anmäla regnr i anmälan + antal folkracebilar under övrig
information. Pga platsbrist minimerar vi antal folkracebilar vid varje
buss till 2st.
De som inte anmält sin buss får vänta utanför och kommer in i mån
av plats.
Husvagnar och tält får ej förekomma i depån.

DELADE BILAR:

Ska anges i anmälan under övrig information. (Max 2st per bil)

ÖVRIG INFORMATION:

Motortystnad i depån kl. 22.00, gäller samtliga dagar.
Alkoholtest kommer ske på slumpmässig förare och
tävlingsledning.
Fri entré till varje förare + 2 mekaniker – entréband delas ut i entrén
vid ankomst. Extra band kan lösas för 50 kr.

HEMMAFÖRARE:

Alla förare från SMK Nyköping SKA anmäla minst 2 funktionär över
15 år i samband med anmälan annars innebär det startförbud.
Hemmaförare ska även besikta på fredagen för att kunna hjälpa till
fredag och lördag. Hemmaförare ska även hjälpa till att städa
området veckan innan tävling + efter tävlingens slut. Städschema
kommer finnas.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se