Inbjudan till Årjängs Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Årjängs Motorklubb

Tävling:

MAJTÄVLINGEN INSTÄLLT PGA CORONA

Tävlingen inlagd:

2020-03-30

Tävlingsdatum:

2020-05-30

Sista anmälningsdatum:

2020-05-24
Funktionärer

Tävlingsledare:

Erika Svensson Tel: 0722 519 505

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

LG Bran Tel: 0702 377 573 OCH Patrik Sundfeldt Tel: 0705 192 170

Domare:

Björn Andersson Tel: 0706 764 194

Teknisk chef:

Johnny Brustuen Tel: 0723 707 576

Säkerhetschef:

Markus Kihlberg Tel: 0764 034275

Miljöchef:

Camilla Emilsson Tel: 0730 928 996
Tävlingsinformation
Ange delad bil i Övrigt rutan på anmälan onlineHemmaförare SKALL ange minst en (1), gärna flera, funktionärer över 15 år i Övrigt
rutan
på anmälan online.

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Nordmarkens Motorstadion Töcksfors

Tidsplan:

LÖRDAG:
07:00 – 09:00 ANMÄLAN
07:00 – 09:00 BESIKTNING
09:00-09:15 FUNKTIONÄRSSAMMANTRÄDE på startplattan
09:30-09:45 FÖRARSAMMANTRÄDE på startplattan
10:00 FÖRSTA START
BANAN PREPARERAS VID BEHOV
LUNCHPAUS MELLAN OMGÅNG 2 OCH 3.

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan och på Årjängs Mk:s hemsida.

Tävlingens genomförande:

Alla kör 3 omgångar om 3 varv med alternativspår.

Poängberäkning i tävlingen 7, 5, 4, 3, 2, 1. Målgång krävs för att få poäng.

Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3, 2, 1. Skulle särskiljning fortfarande
behövas tillämpas lottning.

Finaler körs om 5 varv med alternativspår.

A, B, C-final alla klasser. Runnerup tillämpas.

Antalet finaler kan komma att ändras beroende på antal startande.

Är man inte klar när omstarten körs blir man utesluten ur heatet. Förare som bedöms
orsaka rödflagga nekas start.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Dam/veteran kör ihop. Vid mindre än 6 startande i D/V klassen samkörs dom med Seniorer

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 40 startande, Max 200 startande.

Startordning:

Juniorer, Dam/Veteran, Seniorer

Startuppställning:

6-bils heat i möjligaste mån.

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart sker direkt. 1 poäng avdrag vid tjuvstart i kvalen. Förare som tjuvstartar i final måste köra alternativet två (2) gånger. Vid tjuvstart 2 gånger av samma förare medför uteslutning ur heat, gäller även i final.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet.

Avgifter:

Senior, Dam/Veteran = 300 kr

Junior = 200 kr

Junior Hemmaförare = GRATIS

O . B . S
I N G E N
E F T E R A N M Ä L A N !!!!

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Camilla Emilsson Tel: 0730 928 996

Återbud, telefonnummer:

SMS till Johnny Brustuen Tel: 0723 707 576

Anmälan till:

Bilsport online

E-post:

jb@rosendalmaskin.no (Johnny Brustuen:s mejl)


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se